Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2004/05 Studiehåndbok > 2HØ13000 Grunnleggende markedsføring

Grunnleggende markedsføring
Back Tilbake
Kode
2HØ13000
Studiepoeng
6
Semester
Høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
80
Karaktersystem
Karakter A-F
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse
 • Markedsføringens oppgaver
 • Markedsføringens historiske utvikling
 • Grunnleggende definisjoner og begreper
 • Markedsføringsledelse
 • Markedsføringens strategiske forankring
 • Kjøpsatferd i forbruker- og bedriftsvaremarkeder
 • Segmentering, markedsanalyser og prognoser
 • Markeds- og kundeorientering
 • Relasjons- og dialogmarkedsføring
 • Tjenestemarkedsføring og servicekvalitet
 • Etikk, miljø og samfunnsansvar
Læringsmål

Emnet skal gjøre studentene kjent med sentrale problemstillinger og metoder i markedsføringen. Emnet bør gi studentene noe bransjeinnsikt ved gjennomgang/presentasjon av eksempler fra bransjer og bedrifter, herunder en grunnleggende forståelse for markedsføringens virkeområder, slik at studentene kan delta i løsning av enkle markedsføringsproblemer i praksis.

Undervisnings- og læringsmetode

Plenumsforelesninger.

Emne er obligatorisk for

Bachelor i økonomi og administrasjon (BØA)


Eksamensform

Arbeidskrav + 4 timers dagseksamen.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L