Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2004/05 Studiehåndbok > 2HØ14000 Informasjonsbehandling

Informasjonsbehandling
Back Tilbake
Kode
2HØ14000
Studiepoeng
6
Semester
Høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
80
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse
  • Informasjonsinnhenting
  • Informasjonsbehandling
  • Presentasjon av informasjon
  • Modellering i regneark
  • Web-design
Læringsmål

Formålet med emnet er å gi en forståelse for informasjonsteknologiens muligheter og begrensninger innenfor økonomiske og administrative anvendelser. Emnet skal også bidra til at kandidaten tar IT i bruk i sitt studiearbeid og i samband med obligatoriske innleveringer på studiet.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger og praktiske øvelser med veiledning.

Forkunnskaper

Det anbefales at studentene har grunnleggende kunnskaper i bruk av PC (tekstbehandling, internett, utforsker)


Eksamensform

Arbeidskrav + mappe-evaluering.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L