Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2004/05 Studiehåndbok > 2HØ21000 (BAF1) Finansregnskap m/analyse

Finansregnskap m/analyse
Back Tilbake
Kode
2HØ21000 (BAF1)
Studiepoeng
6
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
80
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse
  • Krav til regnskapet
  • Regnskapet som informasjonskilde
  • Oppstillingsplanen for regnskapet, regnskapsprinsipper og god regnskapsskikk
  • Lover og regler knyttet til verdsettelse av eiendeler, gjeld, inntekter og kostnader
  • Kontantstrømoppstillingen
  • Sammenhengen mellom regnskap og skatt
  • Regnskapsanalyse og nøkkeltallsanalyse av lønnsomhet, likviditet, finansiering og soliditet
Læringsmål

Emnet skal gi en grunnleggende innsikt i finansregnskapets oppbygging og rammebetingelser. Videre skal det gi en forståelse for og nødvendige kunnskaper i å behandle sentrale regnskapsmessige måleproblemer, utarbeide kontantstrømanalyse og foreta regnskapsanalyse.

Undervisnings- og læringsmetode

Plenumsforelesninger og veiledet arbeid i mindre gruppe -"regneverksted".

Forkunnskaper

Tilsvarende: Grunnleggende regnskap - BAR1 - se emnebskrivelsen for Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse og regnskap.

Emne er obligatorisk for

Bachelor i økonomi og administrasjon (BØA)


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L