Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2004/05 Studiehåndbok > 2HØ22000 (AOR1/AOR2) Organisasjonsfag

Organisasjonsfag
Back Tilbake
Kode
2HØ22000 (AOR1/AOR2)
Studiepoeng
12
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
80
Karaktersystem
Karakter A-F
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse
 • Organisasjonsstruktur
 • Organisasjonskultur
 • Organisasjonen og dens omgivelser
 • Om målsettinger, beslutninger, informasjon og kommunikasjon
 • Ledelse og lederskapsteorier
 • Mellommenneskelige relasjoner
 • Motivasjon
 • Læring på individ- og organisasjonsnivå
 • Økonomisk organisasjonsteori
 • Ledelsesutvikling
 • Kompetanseledelse/personalledelse
 • Arbeidslivets rammebetingelser
 • Forhandlinger og konfliktløsning
 • Læring og utvikling av organisasjoner
 • Innovasjon og omstillingsprosesser
 • Etiske og moralske problemstillinger
Læringsmål

Emnet skal gi en innføring i hvordan organisasjoner fungerer, og hvordan mennesker påvirker og påvirkes av organisasjoner som de arbeider og samspiller i. Dette gjøres ved å gi studentene grunnleggende teoretisk kunnskap og overblikk i sentrale organisasjonsteoretiske og organisasjonspsykologiske temaer, samt praktisk innsikt i sentrale strukturer og prosesser i og mellom organisasjoner som påvirker og regulerer organisasjonsatferd.

Emnet skal også gi fordyping i sentrale organisasjonsteoretiske og organisasjonspsykologiske temaer som kan brukes til å analysere, forstå og forklare organisasjonsadferd. Gjennom kunnskap om og innsikt i bruk av teorier, begrep, modeller og praktiske eksempler, skal studentene utvikle evnen til å analysere og forstå organisasjonsfaglige problemstillinger og drøfte mulige løsninger. Dette skal gi studentene trening i praktisk anvendelse av den teoretiske innsikten.

Undervisnings- og læringsmetode

Plenumsforelesninger, gruppearbeid og diskusjon i klasse.

Emne er obligatorisk for

Bachelor i økonomi og administrasjon (BØA)


Eksamensform

Arbeidskrav + 5 timers dagseksamen.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L