Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2004/05 Studiehåndbok > 2HØ31000 Investering og finansiering/Driftsregnskap og budsjettering

Investering og finansiering/Driftsregnskap og budsjettering
Back Tilbake
Kode
2HØ31000
Studiepoeng
12
Semester
Høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
80
Karaktersystem
Karakter A-F
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse
 • Investering og finansiering - BAI2:
 • Kontantstrøm
 • Renteregning/finansmatematikk
 • Investeringsanalyse; nåverdi- og internrentemetoden
 • Kapitalverdimodellen
 • Lønnsomhetsvurderinger under hensyn til skatt og prisstigning
 • Driftsregnskap og budsjettering -BAD2:
 • Inntekts- og kostnadskontroll
 • Driftsregnskapsmodeller; normal- og standardkost
 • Kritikk av og alternativer til tradisjonelle modeller for kalkulasjon og
  driftsregnskap
 • Budsjettering
Læringsmål

Emnet skal gi innføring i og grunnleggende forståelse av foretakets investerings- og finansieringsbeslutninger. Videre skal den gi en innføring økonomistyring med vekt på systemer for vedlikehold og oppdatering av interne kostnadsdata (driftsregnskap) samt budsjettering.

I tillegg er det et mål å oppøve evnen til å kombinere beslutnings- og planleggingsverktøy gjennom arbeid med en større anvendt problemstilling/case hvor regnearkmodellering inngår som en del av opplegget.

Undervisnings- og læringsmetode

Plenumsforelesninger og veiledet arbeid.

Forkunnskaper

Det anbefales at studentene har forkunnskaper tilsvarende: Grunnleggende bedriftsøkonomi - BAB1, Finansregnskap med analyse - BAF1 og Matematikk - MEM1.

Emne er obligatorisk for

Bachelor i økonomi og administrasjon (BØA)


Eksamensform

Arbeidskrav + 5 timers dagseksamen.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L