Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2004/05 Studiehåndbok > 2HØ32000 Anvendt bedriftsøkonomi

Anvendt bedriftsøkonomi
Back Tilbake
Kode
2HØ32000
Studiepoeng
6
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
80
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Større cases – foretaksspill – plenumspresentasjoner i klasse.

Læringsmål

Hensikten er å bidra til et anvendelsenperspektiv på de grunnleggende bedriftsøkonomiske fagene. Bolken skal også kunne tjene som mappe-område for fag som presenteres i samme semester; investering og finansiering/driftsregnskap og budsjettering.

Undervisnings- og læringsmetode

Arbeid i grupper under veiledning og moderat med forelesninger.

Forkunnskaper

Tilsvarende:

  • BAR1/BAB1 - Grunnleggende regnskap og bedriftsøkonomisk Analyse
  • BAF1 - Finansregnskap med analyse
  • BAI1/BAD2 - Investering og finansiering Driftsregnskap og budsjettering
Emne er obligatorisk for

Bachelor i økonomi og administrasjon (BØA)


Eksamensform

Mappeevaluering - Bestått/Ikke bestått.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L