Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2004/05 Studiehåndbok > 2HØ33000 Foretaksstrategi

Foretaksstrategi
Back Tilbake
Kode
2HØ33000
Studiepoeng
6
Semester
Høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
80
Karaktersystem
Karakter A-F
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse
 • Strategibegrepet i et historisk perspektiv
 • Strategiprosesser - den strategiske ledelsesprosessen
 • Strategisk markedsføring
 • Formål (misjon), visjon, forretningsidé(er), verdier og mål
 • Strategiske forretningsområder
 • Strategianalyser (eksterne faktorer – omgivelser, interne faktorer – ressurser) og strategiske muligheter
 • Differensiering, valg av målgrupper, posisjonering og profilering, samt porteføljeanalyser
 • Strategievalueringer og- valg
 • Konsernstrategier
Læringsmål

Emnet skal gjøre studentene kjent med begrepsapparatet innen foretaksstrategi, gi innsikt i den strategiske ledelsesprosessen, samt en innføring i aktuelle strategiske muligheter (generiske strategier).

Studentene skal få bransjeinnsikt ved gjennomgang/presentasjon av eksempler fra bransjer/bedrifter, gjerne tilpasset studiets spesialisering.

Emnet skal belyse sammenhengen i de øvrige emner i studiet, altså virke som en overbygning. Dette vil danne et grunnlag for generelt å øve opp til strategisk tenkning. Spesielt vektlegger vi strategi i relasjon til bedriftens marked og markedstilpassing/markedsføring.

Undervisnings- og læringsmetode

Plenumsforelesninger, gruppearbeid og klassepresentasjon.

Forkunnskaper

Tilsvarende:

 • AMF1 - Grunnleggende markedsføring
 • AOR1 - Grunnleggende organisasjonsfag
Emne er obligatorisk for

Bachelor i økonomi og administrasjon (BØA)


Eksamensform

Arbeidskrav + 4 timers dagseksamen.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L