Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2004/05 Studiehåndbok > 2HØ41000 Mikroøkonomi og konkurransestrategi

Mikroøkonomi og konkurransestrategi
Back Tilbake
Kode
2HØ41000
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
80
Karaktersystem
Karakter A-F
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet gir studentene innføring i grunnleggende mikro- og markedsteori, samt øvelse i anvendelse av teorien på flere områder - anvendt mikroøkonomi. Emnet består av to fagblokker; Mikroøkonomi og konkurransestrategi.

Tema:

  • Produksjonsteori
  • Konsumentteori
  • Markedsteori
  • Effektiv ressursbruk
  • Virkninger av skatter/subsidier
  • Konkurransestrategier
  • Næringsøkonomi
Læringsmål

Studentene skal

  • få innsikt i hvordan en kan beskrive og analysere enkeltaktørers økonomiske tilpasning og samspillet mellom disse i ulike markedsformer,
  • beherske det grafiske og matematiske analyseapparatet for konsumentens beslutninger og for produsentens driftsbeslutninger under ulike målsettinger og markedsformer, og
  • også øves i forståelsen av hvordan ulike former for politikk virker på enkeltaktørenes tilpasning og prisdannelsen i markedet.
Undervisnings- og læringsmetode

Pensumforelesninger og veiledning på gruppearbeidene. Eventuelt også studentpresentasjoner og praktisk oppgaveløsning eller workshops.

Forkunnskaper

Grunnleggende matematikk.

Emne er obligatorisk for

Bachelor i økonomi og administrasjon (BØA)


Arbeidskrav

Et prosjektarbeid; Prosjektarbeid i gruppe.

Eksamensform

5 timers dagseksamen.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L