Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2004/05 Studiehåndbok > 2LOP1 Organisasjon og ledelse (LOP1)

Organisasjon og ledelse (LOP1)
Back Tilbake
Kode
2LOP1
Studiepoeng
10
Semester
Høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
70
Emneansvarlig
Trine Løvold Syversen/Knut Brostrup Müller
Karaktersystem
Karakter A-F
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Sentrale tema i dette emnet er:

 • organisasjonen som et sosialt system
 • oppgaver, teknologi og effektivitet i organisasjoner
 • organisasjon og omgivelser
 • makt, autoritet og konflikt i organisasjoner
 • organisasjonsutforming og formell struktur
 • læring i organisasjoner
 • endring av organisasjoner
 • ulike tilnærmingsmåter til studiet av ledelse, ledelsesarbeid og lederroller
 • organisasjonskultur
Læringsmål

Emnet skal gi studentene:

 • kjennskap til sentrale begreper, modeller og teorier innen fagområdet organisasjon og ledelse
 • forutsetninger for å kunne beskrive, analysere og forstå hvordan en organisasjon er bygget opp og fungerer i samspill mellom materielle og menneskelige ressurser
 • innsikt i ledelses- og styringsproblemer i moderne organisasjoner
Undervisnings- og læringsmetode

Undervisning i plenum, gruppearbeid og oppgaveseminar.

Forkunnskaper

 

Emne er valgbart for
Ledelses-, organisasjons- og personalfag, Bachelor i økonomi og administrasjon, Bachelor i psykologi, Bachelor i samfunsnanalyse
Arbeidskrav

Innen fastsatt frist skal studentene levere et skriftlig arbeid, skrevet individuelt eller i en gruppe med maksimum 3 medlemmer, med tema fastsatt av/godkjent av faglærer. Arbeidskravet vurderes av faglærer. Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å gå opp til eksamen.

Eksamensform

Skoleeksamen på 6 timer. Besvarelsene vurderes av to sensorer.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L