Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2004/05 Studiehåndbok > 2LOP2 Personal og kompetanseledelse (LOP2)

Personal og kompetanseledelse (LOP2)
Back Tilbake
Kode
2LOP2
Studiepoeng
10
Semester
Høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
70
Emneansvarlig
Vebjørg Lyngstad
Karaktersystem
Karakter A-F
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Sentrale temaer for emnet vil være:

 • personalfagets utvikling og kobling til organisasjons- og ledelsesteori
 • strategisk styring og ledelse av menneskelige ressurser
 • personalpolitikk og personalplanlegging
 • personaløkonomiske problemstillinger og modeller i praksis
 • rekruttering og utvelgelse
 • omstilling, reduksjoner og personalavvikling
 • etiske problemstllinger i personalledelse
 • utforming og innhold i ulike typer incentiv- og belønningssystemer
 • personalarbeid i relasjon til likestilling, etnisk mangfold og på tvers
Læringsmål

Emnet skal gi studentene:

 • Innsikt i og forståelse av sentrale begreper, modeller og teorier innenfor fagområdet personalledelse og kompetanseledelse
 • Forutsetninger for å kunne beskrive, analysere og forstå den strategiske betydningen av personal- og kompetanseutvikling i ulike typer organisasjoner
 • Innsikt i organisering, arbeidsformer og metoder i praktisk personal- og kompetansearbeid i organisasjoner
Undervisnings- og læringsmetode

Undervisning i plenum, gruppearbeid og oppgaveseminar.

Forkunnskaper

2 års høgere utdanning.

Emne er valgbart for
Årsstudium i Ledelses-, organisasjons- og personalfag, Bachelor i økonomi og administrasjon, Bachelor i psykologi, Bachelor i samfunnsanalyse
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L