Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2004/05 Studiehåndbok > 3MALHIS Maleriets historie

Maleriets historie
Back Tilbake
Kode
3MALHIS
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
25
Emneansvarlig
Kari Aakerlie Vik
Karaktersystem
Karakter A-F
Emneeier
ÅR/BA Film og fjernsynsvitenskap
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet gir en oversikt over det europeiske - inklusiv det norske - maleriets historie, med hovedvekt på perioden 1400 til 1900. Videre gir emnet en innføring i sentrale kunsthistoriske teorier og metoder.

Undervisnings- og læringsmetode

Emnet varer i 10 uker og veksler mellom forelesninger, seminarer, ekskursjoner og veiledning. Normalt to forelesninger og ett seminar pr. uke. Forelesningene tar opp utvalgte emner fra malerihistorien, integrert kunsthistorisk teori og metode. Seminarene gir øvelse i billedanalyse og studentene blir bedt om å legge frem korte muntlige analyser med relevant billedmateriale. Det legges opp til en eller to ekskursjoner til museer i Lillehammer eller Oslo og eventuelt en ekskursjon til en europeisk storby.

Forkunnskaper

Generell studiekompetanse/godkjent realkompetanse.

Emne er valgbart for
Valgfritt emne på Bachelor i Visuell kultur og Bachelor i kulturprosjektledelse. Andre personer med interesse for billedkunst.
Arbeidskrav

14 dagers oppgave, 10 sider, over oppgitt emne. Oppgaven kan skrives i mindre grupper. Kan inngå i mappe. Bedømmes godkjent/ikke godkjent.

Eksamensform

4 timers dageksamen. Billedanalyse.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L