Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2004/05 Studiehåndbok > 3MOKU Moderne kunst

Moderne kunst
Back Tilbake
Kode
3MOKU
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Lengde
10 uker
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
24
Emneansvarlig
Ivar Stranger
Emneeier
ÅR/BA Film og fjernsynsvitenskap
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Studieemnet Moderne kunst henvender seg til alle som ønsker en grunnleggende orientering i modernismens og samtidens kunsthistorie. Kurset har som sitt primære mål å sette modernismens og samtidens kunst inn i en vid historisk og sosial sammenheng.

Emnet tar for seg temaer i norsk og internasjonal kunsthistorie fra siste halvpart av det 19. og det 20. århundre. Undervisningen tar først og fremst sikte på emner innen billedkunst, men er også åpen for prosjektoppgaver i tilknytning til arkitektur, designhistorie og fotografi. Studentene skal erhverve seg grunnleggende kunnskaper om modernismens og samtidens kunstuttrykk.

Læringsmål

Studentene skal tilegne seg og redgjøre for hovedtrekk ved modernismens og samtidens billedkunst. Undervisningen tar sikte på å oppøve studentenes muntlige og skriftlige ferdigheter i å kunne fremstillle ulike kunsthistoriske emner og pproblemstillinger fra pensum.

Undervisnings- og læringsmetode

Undervisningen tar opp utvalgte emner fra pensum, og baserer seg på forelesninger og seminarer i Høgskolens lokaler på Storhove på tilsammen 6 timer i uka. Studentene skriver blant annet en selvvalgt prosjektoppgave fra pensum, og fremfører denne muntlig med relevant illustrasjonsmateriale i et lukket seminar. Det gis obligatorisk veiledning i forbindelse med prosjektoppgaven. I tillegg er deler av undervisningen viet praktiske oppgaver i tolkning av enkelte kunstverk i Lillehammer Kunstmuseum. I kurset for 2005 legges det også opp til undervisningsbaserte ekskursjoner til Oslo og Paris. Studentene må selv dekke ekskursjonskostnadene. Moderne kunst tilbys i første halvdel av vårsemesteret 2005.

Forkunnskaper

Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse.


Eksamensform

Etter presentasjonen i lukket seminar leveres den obligatoriske selvvalgte prosjektoppgaven m/henvisninger og illustrasjoner til bedømmelse innen torsdag 17. mars 2005 kl. 15.00.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L