Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2013/14 Studiehåndbok > INN3016/1 Risikostyring

Risikostyring

Back Tilbake
Kode
INN3016/1
Studiepoeng
7,5
Semester
Høst
Lengde
Et semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
MA Innovasjon og næringsutvikling
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Kursets mål er å forstå betydningen av risiko for beslutningstaking og tilegne seg kunnskap om muligheter som finnes for å utvikle og iverksette hensiktsmessige helhetlig risikostyring i en virksomhet (nye eller gammel, liten eller stor, privat eller offentlig). Noen av de mest effektive verktøyene for identifisering og kvantifisering av risiko blir presentert, eksemplifisert og anvend (gjennom arbeidskrav). Diskusjon og refleksjon av alternative tilnærminger vektlegges.

Følgende tema / problemstillinger inngår:

 1. Innføring i emnet
 2. Standarder og regler for helhetlig risikostyring
 3. Rammeverk for helhetlig risikostyring
 4. Risikokilder og teknikker for å identifisere risikokilder
 5. Evaluere og kvantifisere risiko
 6. Modeller hvor risikostyring integreres med andre styringsmodeller
 7. Eksempler på anvendelser

Emnet lyses ut med forbehold om godkjenning og tilstrekkelig antall studenter


Læringsutbytte

Studentene skal:

 • kunne beskrive og klassifisere de viktigste risikokilder i en virksomhet
 • kunne velge og bruke egnede og effektive verktøy/modeller for å evaluere og kvantifisere risiko
 • vite hvordan utvikle og iverksette hensiktsmessige strategier for risikostyring i en virksomhet
 • kunne bidra til å implementere integrert risikostyring i en virksomhet

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, oppgaveløsning i plenum, individuelt og/eller gruppearbeid med arbeidskrav.
Arbeidskrav

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen.  Form, antall og omfang kunngjøres ved semesterstart.


Eksamensform

Fire timers individuell skriftlig eksamen under tilsyn.


Tillatte hjelpemidler

Kalkulator i tråd med retningslinjer for kalkulatorbruk på de økonomisk / administrative studiene ved Høgskolen i Lillehammer. Oppdaterte retningslinjer foreligger og formidles til studentene ved oppstart av hvert studieår.
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L