Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2004/05 Studiehåndbok > 3VIPRO Videoproduksjon

Videoproduksjon
Back Tilbake
Kode
3VIPRO
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Lengde
10 ukerr
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
24
Emneeier
ÅR/BA Film og fjernsynsvitenskap
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet fokuserer på dokumentargenren og kan deles i 4 hoveddeler:

  • Innføring i bruk av opptaksutstyr (DV-kamera, stativ, mikrofoner).
  • Fortellende redigering og innføring i et mer avansert redigeringsprogram
  • 2 praktiske øvelser med vekt på produksjonsprosessen, fra idé, synopsis via produksjonsplanlegging og klippemanus til ferdig film
  • Portrettet - avsluttende produksjon.
Læringsmål

Studenetene skal:

  • Forstå hvordan noen av filmens ulike fortellermåter kan brukes i praksis,
  • lære seg bruk av DV-kamera og redigeringsprogram for lyd og bilde, og
  • kunne lage en enkel videoproduksjon
Undervisnings- og læringsmetode

Undervisning gis i form av oversiktforelesninger, 3 intensive workshop av en ukes lengde, veiledning i forhold to praktiske produksjoner og evaluering av studentarbeid. Gruppevis veileding i forhold til produksjonene, 2 timer pr. team pr produksjon.

Forkunnskaper

Generell studiekompetanse/godkjent realkompetanse, grunnleggende kunnskap i film- og fjernsynsteori på høgskolenivå.

Emne er valgbart for
Bachelor i visuell kultur - film og fjernsyn og Bachelor i kulturprosjektledelse. Ved ledige studieplasser også studenter som ønsker å lære noe om fortellinger med levende bilder samt praktisk bruk av opptaks- og redigeringsutstyr.
Eksamensform

Emnet avsluttes med produksjonen Portrett . Studenten leverer mastertapen og en skriftlig besvarelse som forsvares i en muntlig prøve. Oppgaven inngår i Bachelor-mappen.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L