Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2004/05 Studiehåndbok > 3OKORG Innføring i økonomi, organisasjon og markedsføring (BKPL)

Innføring i økonomi, organisasjon og markedsføring (BKPL)
Back Tilbake
Kode
3OKORG
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
25
Karaktersystem
Karakter A-F
Emneeier
ÅR/BA Kulturprosjektledelse
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Studentene vil få grunnleggende innføring i:

  • Økonomi med vekt på budsjett og regnskap·
  • Markedsføring·
  • Organisasjon og ledelse
Læringsmål

Studentene skal:

  • Kjenne til de grunnleggende begrepene innen fagområdene·
  • Være i stand til å bedømme grunnleggende økonomiske og organisatoriske sider ved prosjekter·
  • Være i stand til å håndtere grunnleggende økonomiske og organisatoriske oppgaver
Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger vil bli viktigste undervisningsform. Studentene skal presentere muntlige caseløsninger på oppgaver som blir gitt i tilknytning til undervisningen.

Forkunnskaper

Generell studiekompetanse/godkjent realkompetanse.

Emne er obligatorisk for

Bachelor i kulturprosjektledelse.

Emne er valgbart for
Ved ledige studieplasser også for andre enn Bachelor i kulturprosjektledelse.
Arbeidskrav

Kommer.

Eksamensform

Kommer.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L