Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2004/05 Studiehåndbok > 2SOSINNF Innføring i sosiologi

Innføring i sosiologi
Back Tilbake
Kode
2SOSINNF
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
100
Emneansvarlig
Jon Helge Lesjø
Karaktersystem
Karakter A-F
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet gir grunnlag for bedre å forstå sammenhengene mellom kultur, livsstil og hverdagsliv og ”de store strukturene” i samfunnslivet. Det skjer blant annet gjennom analyse av prosesser i moderne samfunn som peker både i retning av økt individualisering og økt avhengighet mellom mennesker over stadig større avstander.

Det gis en innføring i av noen av de viktigste tanke- og skoleretninger i sosiologien, og studentene skal på denne bakgrunn stimuleres til å sette seg inn i substansiell kunnskap fra ulike felter i samfunnslivet: Arbeidsliv og forbrukeratferd; sosial ulikhet og klasse, kjønn, etnisitet; generasjoner, livsløp og velferdsstat; makt og politikk; medier og meningsdannelse, samt samfunnets symbolske institusjoner som religion og idrett.

Læringsmål

Formålet er å gi studentene en innføring i sosiologisk tenkemåte, i hva som defineres som sosiologiske problemer og hvordan samfunnets sentrale institusjoner analyseres fra en sosiologisk synsvinkel.

Undervisnings- og læringsmetode

Det forutsettes aktivt studentarbeid med fastsatt pensum og oppgaver både individuelt og i grupper; undervisning gjennom forelesninger og veiledning.

Forkunnskaper

Generell studiekompetanse/godkjent realkompetanse.

Emne er obligatorisk for

Obligatorisk emne på Årstudium i sosiologi.

Emne er valgbart for
Andre studenter som ønsker innføring i sosiologi som del av bachelorgrad.
Arbeidskrav

Godkjent gruppearbeid og individuelt essay er arbeidskrav for å gå opp til eksamen.

Eksamensform

6 timers skoleeksamen.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L