Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2004/05 Studiehåndbok > 2SOSMDM Makt, demokrati og medier

Makt, demokrati og medier
Back Tilbake
Kode
2SOSMDM
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
100
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet gir en innføring i ulike tilnærminger til maktbegrepet og hvordan maktforhold er blitt studert empirisk. Den nye Makt- og demokratiutredningen samt kritikken av denne står sentralt. Spørsmål knyttet til politisk makt og medborgerskap, økonomisk makt, samt ideologisk hegemoni og symbolmakt blir belyst ut fra ulike teoritradisjoner. Det samme gjelder betydningen av rettsligjøring og utvidelse av individenes rettigheter for demokratiets utforming.

Et viktig trekk ved moderne samfunnsliv er medienes nye og økte rolle for utformingen av politikk og offentlighet. Den nye medieorden preget av ulike medieideologier blir analysert, og ulike former for mediekritikk blir presentert.

En viktig motvekt mot ulike former for makt og ideologisk hegemoni ligger i de nye sosiale bevegelser med forankring i sivilsamfunnet nasjonalt så vel som globalt. De sosiale bevegelsens potensial for motmakt og overskridende perspektiver om et annet samfunn blir drøftet i lys av hvordan det framvoksende informasjons- og kommunikasjonssamfunnet danner nye vilkår for demokrati og politikk.

Læringsmål
Undervisnings- og læringsmetode

Emnet er bygd opp omkring forelesninger, kollokvier/gruppearbeid og individuelt arbeid med pensum samt innlevering av skriftelige arbeider.

Forkunnskaper

Generell studiekompetanse/godkjent realkompetanse.

Emne er obligatorisk for

Årsstudium i sosiologi.

Emne er valgbart for
Andre studenter som ønsker emnet som del av bachelorgrad.

Arbeidskrav

Ikke besluttet.

Eksamensform

Ikke besluttet.

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Held, David (2003); Models of Democracy, Polity Press, 2003, Kapittel 1-7 (260s.)

Aalberg, Toril og Eiri Elvestad ( 2005): Mediesosiologi, Samlaget, 145 sider.Supplerende / anbefalt litteratur
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L