Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2004/05 Studiehåndbok > 2SOSISR Idrett, sport og rekreasjon

Idrett, sport og rekreasjon
Back Tilbake
Kode
2SOSISR
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
100
Karaktersystem
Karakter A-F
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Sentrale temaer i emnet vil være:

  • Den organiserte idretten: deltakelse og frivillig organisering — utviklingslinjer.
  • Idrett og sosial struktur: sosial klasse, kjønn, kropp, identitetdanning.
  • Sport som konsum og underholdning: kommersialisering og massemedienes rolle for idrettens utvikling og dens plass i offentligheten.
  • Toppidrett, profesjonalisering og globalisering, de olympiske leker og olympisme.
  • Sport, fritid og rekreasjon: aktivitetsformer og sosial differensiering.
Læringsmål

Formålet er at studentene skal tilegne seg sosiologisk forståelse av idretten som sosialt fenomen og kunnskaper om den rolle sport og rekreasjon spiller i moderne samfunn. Emnet gir studentene oversikt over sentrale sosiologiske teorier som anvendes på feltet, og øvelse i å analysere utvalgte problemstillinger knyttet til idrett og samfunn.

Undervisnings- og læringsmetode

Emnet er bygd opp omkring forelesninger, kollokvier/gruppearbeid og individuelt arbeid med pensum samt innlevering av skriftelige arbeider. Det legges til rette for at kollokvier og gruppearbeid også kan skje fleksibelt som nettbaserte opplegg.

Forkunnskaper

Generell studiekompetanse/godkjent realkompetanse.

Emne er obligatorisk for

Obligatorisk emne på Årsstudium i sosiologi. andre studenter som ønsker emnet som del av bachelorgrad og andre som er interessert i temaområdet.

Emne er valgbart for
Studenter som ønsker emnet som del av bachelorgrad og andre som er interessert i temaområdet.
Eksamensform

Individuelt essay på 7-10 sider, samt muntlig eksamen.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L