Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2012/13 Studiehåndbok > OLA1053/1 Studentbedrift

Studentbedrift

Back Tilbake
Kode
OLA1053/1
Studiepoeng
5
Semester
Høst og vår
Lengde
Et semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Andreas Sjøvoll/Trine Løvold Syversen
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Organisasjon og ledelse
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Studieemnet består i å utvikle kompetanse knyttet til planlegging, etablering og avvikling av en studentbedrift i løpet av et kalenderår. Studieemnet tilbys studenter som ønsker øvelse i å etablere en bedrift. Dette studieemnet er et fleksibelt tilleggemne på 5 studiepoeng, som interesserte studenter kan ta i tillegg til andre studieemner. Emnet administreres fra Bachelor i organisasjon og ledelse, men kan tas av studenter fra alle fagavdelinger ved HIL.

Studieemnet følger Ungt entreprenørskaps konsept for studentbedrift (www.ue.no). Studentbedrift er en fleksibel, erfaringsbasert læringsmetode hvor studentene må være aktive i tilegningen av ny kunnskap. Fra høgskolen side vil studenten få veiledning og eksamen i tilknytning til den bedriften som etableres. Det vil også bli gitt tilbud om en mentor fra næringslivet.

Studieemnet gir entreprenøskapskompetanse, samt kompetanse i de arbeidsprosesser som er nødvendig for å starte opp og drive en bedrift. Gjennom å drive egen studentbedrift får studentene brukt teoretisk kunnskap i praksis.


Læringsutbytte

Faglig kunnskap
Kandidaten

  • Har kjennskap til idèutviklingsprosesser og entreprenørskap
  • Har kjennskap til bedriftsetablering og styrearbeid
  • Har kjennskap til markedsarbeid og grunnleggende juridiske forpliktelser knyttet til bedriftsetablering
  • Har kunnskap om avvikling av en (student-) bedrift

Ferdigheter
Kandidaten

  • Kan anvende teoretisk kunnskap
  • Har utviklet samarbeidsevner
  • Har utviklet kompetanse i nettverksbygging
  • Har utviklet handlekraft

Generell kompetanse
Kandidaten utvikler kunnskap og praktisk kompetanse i planlegging, drift og avvikling av en bedrift i
trygge former, som øker bevisstheten om muligheter og forpliktelser knyttet til bedriftsetableringer


Undervisnings- og læringsmetode

Emnet gjennomføres ved studenters praktiske arbeid knyttet til etablering, drift og avvikling av en studentbedrift. Slik er studentbedrift en fleksibel og erfaringsbasert læringsmetode. I tillegg til noe seminarundervisning, blir det gitt veiledning av intern veileder og en mentor fra næringslivet.Emne er valgbart for
Emnet er valgbart for studenter fra alle HIL`s studieprogram (et tilleggsemne). Det kan bli aktuelt med adgangsbegrensninger, hvis det blir mange søkere til studieemnet (BOL-studenter vil da ha prioritet).
Arbeidskrav

Arbeidskrav knyttes opp mot arbeidet med studentbedriften.


Eksamensform

Eksamen knyttes opp mot gjennomføring av de ulike faser med etablering, drift og avvikling av studentbedriften, og innlevering av av tilhørende arbeidskrav. Disse legges i en egen eksamensmappe.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L