Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2004/05 Studiehåndbok > BRL03 Innføringskurs i bedriftsøkonomi

Innføringskurs i bedriftsøkonomi
Back Tilbake
Kode
BRL03
Studiepoeng
5
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
100
Emneansvarlig
Terje Onshus
Karaktersystem
Karakter A-F
Emneeier
ÅR/BA Reiseliv
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Studenten skal:

  • kjenne til de ulike kontogruppene i et regnskapssystem og sammenhengen mellom disse.
  • kunne kostnads-og innteksteori.
  • kunne gjennomføre og ta beslutniger ved hjelp av dekningspunktanalyser.
  • kunne selvkost-og bidragskalkyle ved prissetting.
  • kunne sette opp og tolke et resultat- og et balanseregnskap og tilsvarende budsjetter.
  • forstå og kunne anvende teorien om hvordan en bedrift skal tilpasse seg for å oppnå størst mulig økonomisk profitt.
Læringsmål

Formålet er å gi studentene en grunnleggende innsikt og forståelse av viktige bedriftsøkonomiske begreper og sammenhenger for blandt annet å kunne styre økonomien i prosjekter. Med dette menes å kunne stille opp budsjetter og regnskap for bedrifter og prosjekter. I denne forbindelse skal studentene kunne ta beslutninger rundt prissetting, kostnader, lønnsomhet og se bedriftsøkonomiske konskvenser av disse beslutningene.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, seminarer, samt oppgaver med og uten veiledning.

Forkunnskaper

Generell studiekompetanse/godekjent realkompetanse.

Emne er obligatorisk for

Bachelor og årsstudium i reiseliv.


Arbeidskrav

En oppgave skal leveres og godkjennes før studentene får gå opp til eksamen. Denne gjennomføres som et gruppearbeid.

Eksamensform

Individuell 4-timers skriftlig eksamen.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L