Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2004/05 Studiehåndbok > BRL04 Innføringskurs i markedsføring

Innføringskurs i markedsføring
Back Tilbake
Kode
BRL04
Studiepoeng
5
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
100
Karaktersystem
Karakter A-F
Emneeier
ÅR/BA Reiseliv
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Kurset vil særlig behandle følgende temaer:

  • Markedsføringens betydning for etterspørselen
  • Tilbud (produkt), kjøpsatferd, målgrupper
  • Pris og inntjening, distribusjon, kommunikasjon
  • Strategisk og handlingsorientert markedsplanlegging
Læringsmål

Formålet med kurset er å gi studentene en grunnleggende innføring i markedsføringsfaget og å sette studentene i stand til å utvikle løsninger på praktiske markedsføringsoppgaver.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger vil bli viktigste undervisningsform

Forkunnskaper

Generell studiekompetanse/godekjent realkompetanse.

Opptaksreglement:

Emne er obligatorisk for

Bachelor og årsstudium i reiseliv.


Eksamensform

Individuell 4 timers eksamen.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L