Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2004/05 Studiehåndbok > BRL05 Samfunnsøkonomi

Samfunnsøkonomi
Back Tilbake
Kode
BRL05
Studiepoeng
5
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
100
Karaktersystem
Karakter A-F
Emneeier
ÅR/BA Reiseliv
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Mikroøkonomisk del:

  • Økonomiens etterspørsel, økonomiens tilbudsside, frikonkurransemarkedet, ufullkommen konkurranse, monopol.

Makroøkonomisk del:

  • nasjonalregnskapet og den økonomiske sirkulasjon, finans-, penge- og kredittpolitikk i en åpen økonomi, inflasjon, økonomisk vekst.
Læringsmål

Emnet skal gi en innføring i sentrale mikro- og makroøkonomiske problemstillinger.

Forkunnskaper

Generell studiekompetanse/godekjent realkompetanse.

Emne er obligatorisk for

Bachelor og årsstudium i reiseliv.


Eksamensform

Individuell 4-timers skiftlig eksamen.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L