Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2004/05 Studiehåndbok > BRL06 Reiselivets verdikjede

Reiselivets verdikjede
Back Tilbake
Kode
BRL06
Studiepoeng
5
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
100
Emneansvarlig
Hans Holmengen
Emneeier
ÅR/BA Reiseliv
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Studentene skal lære begrepet og innholdet i en verdikjede generelt og reiselivets verdikjede spesielt.

I denne sammenhengen skal studentene lære om de enkelte bransjene som inngår i verdikjeden, f.eks. reisebyrå, turoperatør, transport, overnatting, servering, aktiviteter o.l. med fokus på arbeidsbetingelser, stryktur, økonomi, kalkulasjon, konkurranse, kjeder, samarbeid o.l.

Det skal også fokuseres på hva som skjer i verdikjeden som følge av teknologiske, markedsmessige og økonomiske endringer.

Læringsmål

Studentene skal:

  • kjenne til reiselivets verdikjede og kunne lage vedikjeder.
  • få kunnskap om de ulike reiselivsbransjene eller sektorene mht. arbeidsoppgaver, struktur og økonomi.
  • få kunnskap om endringer som påvirker verdikjeden.
Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, case, praktiske øvelser

Forkunnskaper

Generell studiekompetanse/godekjent realkompetanse.

Emne er obligatorisk for

Bachelor og årsstudium i reiseliv.


Arbeidskrav

Munltlig presentasjon av caseløsning.

Eksamensform

En ukes gruppeeksamen.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L