Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2004/05 Studiehåndbok > BRL21 Serviceledelse og markedsføring 2

Serviceledelse og markedsføring 2
Back Tilbake
Kode
BRL21
Studiepoeng
10
Semester
Høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
90
Emneansvarlig
Marit Engen
Karaktersystem
Karakter A-F
Emneeier
ÅR/BA Reiseliv
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet er faglig forankret i to fagområder - markedsføring og organisasjonsteori, med serviceorganisasjoner som referansepunkt. Hvordan drive målrettet markedsarbeid og hvordan serviceorganisasjoner og servicemedarbeideren kan møte utfordringene i å tilfredsstille markedets forventninger utgjør sentrale faglige problemstillinger i kurset. Utvikling av gode og effektive serviceledelsessystem, kvalitetsutvikling og -sikring og relasjonsutvikling i reiselivet er sentrale faglige stikkord.

Læringsmål

Studentene skal etter endt kurs ha kunnskap om hva som særpreger produksjon av tjenester og serviceorganisasjoner. Videre skal de tilegne seg innsikt i betydningen av relasjonsbygging og utvikling av kvalitet i serviceorganisasjoner og i tjenestetilbudet som et konkurransefortrinn.

Studentene skal ha kunnskap om hvilke konsekvenser markedets krav til kvalitet setter til serviceorganisasjonen, hvordan imøtekomme teknologiens utfordringer, og servicemedarbeiderens egen rolle i relasjonsutvikling.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger og gruppearbeid.

Forkunnskaper

Kunnskaper tilsvarende Innføring i markedsføring (5 sp) og organisasjonsteori (5 sp) fra første år Bachelor i reiseliv.

Emne er obligatorisk for

Bachelor i reiseliv


Arbeidskrav

Et obligatorisk gruppebasert arbeidskrav.

Eksamensform

Skriftlig 4 timers eksamen.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L