Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2004/05 Studiehåndbok > BRL11 Samfunnsvitenskapelig metode - reiseliv

Samfunnsvitenskapelig metode - reiseliv
Back Tilbake
Kode
BRL11
Studiepoeng
10
Semester
Høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
90
Karaktersystem
Karakter A-F
Emneeier
ÅR/BA Reiseliv
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse
  • Praktisk forskningsmetode
  • Metodisk gjennomgang av utvalgte forskningseksempler
  • Oversikt over eksisterende reiselivsdata
  • Statistiske analysemetoder
  • Bruk av PC-basert statistikksystem (NSDstat)
Læringsmål

Målet med emnet er at studentene skal utvikle en kritisk forståelse av muligheter og begrensninger ved sentrale samfunnsfaglige metoder og forskningsteknikker. Delmål for emnet er å gi praktisk innsikt i bruk av kvalitativ og kvanitativ metode. Kunne utføre enkle statistiske analyser av eksisterende data.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger og praktiske øvelser med statistikksystemet.

Forkunnskaper

Generell studiekompetanse/godkjent realkompetanse.

Emne er obligatorisk for

Bachelor i reiseliv


Arbeidskrav

Godkjent individuelt prosjektarbeid, vurderes som Godkjent/ Ikke godkjent

Eksamensform

Skriftlig 4 timers eksamen.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L