Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2006/07 Studiehåndbok > 1PSY100 Innføring i generell psykologi og psykologiens historie

Innføring i generell psykologi og psykologiens historie
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
1PSY100
Studiepoeng
20
Semester
Høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
150
Emneansvarlig
Professor Reidulf Watten
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Psykologi
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet gir en introduksjon i psykologi som fag og vitenskap, dvs. i fagets problemstillinger, teorier, forskningsresultater og arbeidsområder. Dette innebærer formidling av sentrale beidrag fra psykologien til forståelsen av mennesket, men også til forståelsen av atferd hos andre organismer. Videre skal faget gi grunnlag for en reflektert forståelse av psykologisk kunnskaap og søke å gi et bilde av de mange muligheter som moderne psykologi gir i arbeid med mennesker.

Undervisnings- og læringsmetode

Det gis forelesninger, øvelser, gruppearbeid, veiledning og nettundervisning

Forkunnskaper

Ingen

Emne er obligatorisk for

Bachelor i psykologi


Arbeidskrav

En prosjektoppgave må være godkjent for å kunne ta eksamen.

Eksamensform

6-timers skriftlig individuell eksamen

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Carlson, N.R., Martin, N.G., Buskist: W. Psychology. (2nd.ed.), Pearson, Harlow, 2005

912 s.

Teigen, Karl Halvor: En psykologihistorie. Fagbokforlaget, Bergen, 2004, 398 s.Supplerende / anbefalt litteratur

Atkinson, R.L., Atkinson, R.C., Smith, E.E., Berm, D.J., Nolen-Hoeksema, S. (2003) Hilgard’s Introduction to Psychology, 14. utg, N.Y.: Harcourt, Brace & Company (ca. 680 sider).

Hergenhahn, B.R. (2001) An Introduction to the History of Psychology. 4.utg. Belmont, Calif.: Wadsworth (ca. 590 sider).


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L