Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2006/07 Studiehåndbok > 1PSY101 Psykologiens metodologi

Psykologiens metodologi
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
1PSY101
Studiepoeng
10
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
120
Emneansvarlig
Jo Kleiven
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Psykologi
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet gir en elementær innføring i psykologiens forskningsmetoder, metodisk tenkemåte og sentrale metodeproblemer.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, øvelser, gruppeundervisning, nett-undervisning, veiledning


Arbeidskrav

Godkjent prosjektarbeid

Eksamensform

4-timers individuell skriftlig dagseksamen

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Salkind, N.J.: Exploring Research (5.utg. eller evt. nyere) Prentice Hall, N.J. (2003) Ca. 275 sider.

Kruuse, E.: Kvalitative forskningsmetoder i psykologi og beslægtede fag (5. utg. eller evt. nyere). Psykologisk forlag, Virum (2003) Kap. 1 - 11, ca. 180 sider.



Supplerende / anbefalt litteratur

Svartdal, F.: Psykologiens forskningsmetoder (2.utg. eller nyere) Fagbokforlaget, Bergen (2004).

Wadel, C.: Feltarbeid i egen kultur. SEEK A/S, Flekkefjord (1991).


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L