Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2006/07 Studiehåndbok > 2EXFAC Examen facultatum (psykologi)

Examen facultatum (psykologi)
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
2EXFAC
Studiepoeng
10
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
150
Emneansvarlig
Terje Ødegaard
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Psykologi
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet søker å sette samfunnsfagene inn i en vitenskaplig kontekst gjennom en innføring i samfunnsfagenes vitenskaplige grunnlagsproblemer, vitenskapsteori, historiske og samfunnsmessige rolle i bred forstand.

Læringsmål

Tilføre generell kunnskap om samfunnsfagenes utvikling, metodologiske og vitenskaplige grunnlagsproblemer og gi innsikt i samfunnsfagenes andre rolle innenfor undervisning, forskningsformidling, forvaltning og rådgivning.

Undervisnings- og læringsmetode

Fellesforelesninger, gruppeundervisning (seminarer), internettbasert undervisning og veiledning, skriftlige prosjektarbeider, studentundervisning (kollokvier) og individuell veiledning med faglærer.

Forkunnskaper

Ingen

Emne er obligatorisk for

Obligatorisk emne på årstudium i psykologi og på Bachelor i psykologi. Andre studenter som skal gjennomføre bachelorgrader i pedagogikk eller samfunnsfag.


Arbeidskrav
  1. Ingen obligatorisk undervisning eller krav til tilstedeværelse.
  2. Obligatorisk innlevering av skriftlig arbeid. Evaluering godkjent/ikke godkjent. Må være godkjent før eksamen avlegges.
Eksamensform

4 timers skriftlig dagseksamen, kortsvar eller flervalg.

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Johansen, Kjell Øyvind og Vetlesen, Arne Johan: Innføring i etikk Universitetsforlaget, Oslo, 2000, kap. 7, 8, 9; 62 s.

Øvreeide, Haldor: Fagetikk i psykologisk arbeid, Høyskoleforlaget Kristiansand, 2002, kap. 4-10; 124 s.

Harald Grimen: Samfunnsvitenskapelige tenkemåter, 3. utgave, Universitetsforlaget, Oslo, 2004, kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13; 245 s.

Giere, Ronald N., & al.: Understanding Scientific Reasoning, Thomson Wadsworth 2006, kap. 2, 3, 4.


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L