Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2006/07 Studiehåndbok > 1VP10 Emne 3. Praksis 2 - VPL

Emne 3. Praksis 2 - VPL
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
1VP10
Studiepoeng
20
Semester
Vår
Lengde
Uke 1 - 9
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
70
Emneansvarlig
Marit (Marte) Kollstad og Anita Otrebski
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Det faglige innholdet bygger på tidligere emner i studiet, med vektlegging av helsefag, omsorgsideologi og miljøarbeid. I den sammenheng er pleiepreget omsorg, forebyggende og helsefremmende arbeid, helsefaglige prosedyrer og legemiddelhåndtering sentralt. Videre har emnet fokus på utvikling av relasjonskompetanse knyttet til observasjoner og veiledning.

Læringsmål

Studentene skal kunne samhandle med brukere; og utøve miljøarbeid ut fra helsefaglig- og omsorgsideologisk kunnskap og forståelse. De skal kunne utføre pleiepreget omsorg, helsefaglige prosedyrer og legemiddelhåndtering. De skal i sin samhandling med brukere kunne knytte sammen teori, praksis og egne yrkesrelevante livserfaringer. Studentene forventes å ha utviklet et mer bevisst forhold til egen væremåte og hvordan egen forforståelse virker inn i møte med andre.

Undervisnings- og læringsmetode

Noe forelesning i for/etterpraksisseminar, men hovedvekten er lagt på individuelt- og gruppearbeid med veiledning og utstrakt ferdighetstrening i praksis.

Forkunnskaper

Forkunnskaper som ved opptak til Bachelor i Vernepleie

Emne er obligatorisk for

Bachelor i vernepleie


Arbeidskrav
  1. Lærekontrakt
  2. Praksisoppgaven som vurderes til godkjent/ikke godkjent
Eksamensform

Praksis som blir vurdert til bestått/ikke bestått.

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Pensum 2. studieår (kull 2004-2007). Pensum for kull 2006-2009 vil bli revidert og kommer senere som en link

(Pensumlista gjelder både heltid og DEVU)

Abrahamsen Gerd. Et levende blikk. Samspillsobservasjon som metode for læring. Universitetsforlaget. 2004

Artikler

Aubert Anne –Marie. "Den betydningsfulle kroppen" i Linbæk, Bente, Kommunikasjonsverksted i sosialt arbeid . Høyskoleforlaget. 2004

Bengt Karlsson. "Dialektisk veiledningsteori som grunnlag for faglig veiledning" i Teslo Anne- Lise.
Mangfold i faglig veiledning . Kap.2. 2. opplag Universitetsforlaget.Oslo. 2001, s. 179-211.


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L