Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2006/07 Studiehåndbok > LØPE02 Personalarbeid

Personalarbeid
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
LØPE02
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Lengde
Samlinger
Heltid/deltid
Deltid
Antall studenter
50
Emneansvarlig
Erik Vea
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Personalarbeid med vekt på sentrale prosedyrer, lover og regler i det operative personalarbeidet knyttet til fasene inn i arbeidsforhold – i arbeidsforhold – ut av arbeidsforhold. Sentrale områder er arbeidsrett, ferielovgivning, trygde- (sykelønn) og pensjonsrett.

Læringsmål

Gi oversikt over og grunnleggende kunnskaper om sentrale temaer og begreper innen personalforvaltning. Gi innsikt i rettsregler om arbeidsforhold, og gi øvelse i anvendelse av disse knyttet til fasene i tilsettingsforhold. Gi en detaljert innføring i de mest sentrale trygderettslige rettigheter og plikter som er aktuelle i arbeidsforholdet, samt drøfte forebyggende arbeid med vekt på Inkluderende Arbeidsliv. Gi en grunnleggende innføring i pensjonsrett med vekt på bedriftspensjoner.

Undervisnings- og læringsmetode

Samlinger med i hovedsak forelesninger og noe gruppearbeid, selvstudium støttet av elektronisk klasserom, obligatoriske innleveringer og frivillig oppgavearbeid.

Forkunnskaper

Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Emne er obligatorisk for

LØPE – Lønns- og personalarbeid 30 sp deltidsprogram


Arbeidskrav

To obligatoriske skriftlige innleveringer, en knyttet til personaladmi­nistra­sjon med arbeidsrett og en knyttet til trygde- og pensjonsrett.

Eksamensform

Skriftlig, individuell eksamen med tillatte hjelpemidler.

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Nordhaug, Odd LMR – Ledelse av menneskelige ressurser,

Universitetsforlaget, 2002 (3. utg.)

 

Storeng, Nils H., Arbeidslivets spilleregler, Universitetsforlaget, 2006

Beck, Tom H. og

Due Lund, Arve

 

Steen, Sven Iver, Obligatorisk tjenestepensjon – Pensjon for alle,

Moen Borgerud, Ingeborg Universitetsforlaget, 2006

og Njøs Jakobsen, Rune

 

Teigen, Anneline Sykefraværssamtalen, Gyldendal Akademisk, 2004

 

Kompendium (Kjøpes Storkopi)

Kompendium våren 2007. Personaladministrasjon med arbeidsrett. Tilrettelagt av Berulf Vaagan

 

Kompendium våren 2007. Trygde- og pensjonsrett. Tilrettelagt av Erik Vea

 Supplerende / anbefalt litteratur

Norges Lover, studentutgave (vil være aktuell for ca 25 nye studenter)


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L