Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2015/16 Studiehåndbok > 1PAR07/2 Emne 4: Farmakologi

Emne 4: Farmakologi

Back Tilbake
Kode
1PAR07/2
Studiepoeng
5
Semester
Høst og vår
Heltid/ deltid
Deltid
Pensum
Emneansvarlig
Heidi Wold - heidi.wold.hig.no
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Undervisningsspråk
Language of instruction - Norwegian
Emneeier
Paramedicstudiet
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Grunnleggende kunnskap i farmakologi er en forutsetning for å kunne gi riktig pasientbehandling. Kunnskaper om legemidlers virkningsmekanismer (farmakodynamikk) og effekter er viktig for forståelsen av hvorfor og hvordan legemidler virker i kroppen. Kunnskaper om hvordan kroppen vår håndterer legemidler (farmakokinetikk) er viktige forutsetninger for å velge riktig legemiddelform, dose og hvor ofte det er nødvendig å gi et legemiddel for å oppnå optimal effekt. Denne kunnskapen er også viktig for å forstå hvorfor bivirkninger oppstår og hvordan samtidig inntak av flere legemidler kan påvirke utfallet av den samlede behandlingen.

Innhold

 • Håndtering og administrering av legemidler.
 • Lover og forskrifter
 • Håndtering og oppbevaring av legemiddel
 • Legemiddelformer
 • Bruk av Felleskatalog – ATC-nummer
 • Utdeling av legemiddel
 • Farmakodynamikk
 • Farmakokinetikk
 • Bivirkninger
 • Interaksjoner
 • Barn/eldre/gravide/ammende og legemidler
 • Rusmidler/forgiftninger
 • Gjennomgang av legemiddelgrupper
 • Legemiddelregning

 


Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • Har kunnskap om generell farmakologi.
 • Har kunnskap om håndtering og administrering av legemidler i ambulansetjenesten.
 • Har kunnskap om anvendelsen av legemidler i ambulansetjenesten.
 • Har kunnskap om legemiddelregning.

 

Ferdigheter

Kandidaten

 • Behersker feilfri legemiddelregning.
 • Anvender kunnskap om generell farmakologi og legemiddelhåndtering i utøvelsen av ambulansefaget.

Undervisnings- og læringsmetode

Emnet omfatter en samling over 3 dager. Samlingene kan bestå av forelesninger, gruppearbeid, praktiske øvelser, diskusjoner og framlegg. Utenom samlingsdagene skal studentene studere pensumlitteratur og arbeide individuelt og/eller i grupper med obligatoriske oppgaver.
Arbeidskrav

1)         En individuell og/eller gruppe som vurderes som godkjent/ikke godkjent.

2)         Det er krav om minst 80% tilstedeværelse på emnets samling for å kunne framstille seg til eksamen.


Eksamensform

Eksamen er en individuell skoleeksamen over 3 timer. Eksamen består av 2 deler:

 1) Legemiddelregningsprøve som må være 100% riktig (1 time)

 2) Generell og spesiell farmakologi (2 timer)

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L