Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2015/16 Studiehåndbok > 1PAR03/2 Emne 5: Akuttmedisin 1

Emne 5: Akuttmedisin 1

Back Tilbake
Kode
1PAR03/2
Studiepoeng
5
Semester
Høst
Heltid/ deltid
Deltid
Pensum
Emneansvarlig
Knut Hovda
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Language of instruction - Norwegian
Emneeier
Paramedicstudiet
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

I dette emnet introdusere nytt stoff om kroppens utvikling og generelle patofysiologiske prinsipper. Deretter vil det fokuseres på de viktigste organsystemene og diagnostikk og behandling av akutte lidelser i disse. Sentrale temaer vil være epidemiologisk og patofysiologisk kunnskap om sentrale indremedisinske akutte tilstandene, pasientbehandling og behandlingsteknikker. Andre sentrale temaer i dette emnet dekker undersøkelsestekniske og juridiske sider av akutte ambulanseoppdrag, klinisk beslutningstaking og prioriteringer.

Innhold

 • Anamneseopptak
 • Undersøkelsesteknikk
 • Dokumentasjon
 • Lungesykdommer
 • Hjertesykdommer
 • Endokrine sykdommer
 • Nevrologi
 • Klinisk beslutningstaking og prioritering

Læringsutbytte

KUNNSKAP

Kandidaten

 • Har kunnskap om patofysiologiske prosesser i hjerte, lunger, sentralnervesystem og endokrine organer.
 • Har kunnskap om behandling av lidelser i hjerte, lunger, sentralnervesystem og endokrine organer.
 • Har kunnskap om strukturert anamneseopptak.
 • Har kunnskap om systematisk pasientundersøkelse.
 • Dokumenterer relevante medisinske data etter etiske og juridiske retningslinjer.

FERDIGHETER

Kandidaten

 • Kan gjennomføre et strukturert anamneseopptak.
 • Kan gjennomføre en systematisk pasientundersøkelse.
 • Kan demonstrere relevant medisinsk teknisk utstyr og utføre  enkle kliniske undersøkelser.
 • Kan demonstrere en grunnleggende enkel men komplett nevrologisk undersøkelse.
 • Kan demonstrere en grunnleggende enkel men komplett undersøkelse av sirkulasjonssystemet og respirasjonssystemet.
 • Kan føre en tilfredsstillende ambulansejournal.

 

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten

 • Har utviklet en helhetlig tilnærming til den akutt syke pasient og kan profesjonelt presentere kunnskaper og ferdigheter for å ivareta pasientens helhetlige behov.

Reflekterer faglig over ny kunnskap.


Undervisnings- og læringsmetode

Emnet omfatter 6 dager med samling. Samlingene kan bestå av forelesninger, gruppearbeid, praktiske øvelser, diskusjoner og framlegg. Utenom samlingsdagene skal studentene studere pensumlitteratur og arbeide individuelt og/eller i grupper med obligatoriske oppgaver.
Arbeidskrav

1)         En gruppeoppgave.Vurderes som godkjent/ikke godkjent

2)         5 dager hospitering i helsetjenesten som er relevant for å oppnå ferdighetsmål. Hospiteringen kan helt eller delvis erstattes med simulering. Hospiterings- eller simuleringsrapport skal være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen. Vurderes som godkjent/ikke godkjent.

3)         Krav om minst 80% tilstedeværelse på emnets samlinger for å kunne framstille seg til eksamen.


Eksamensform

Individuell skoleeksamen over 4 timer.


Tillatte hjelpemidler

Ingen tilgjengelige hjelpemidler er tillatt.


Erstatter
Erstatter Akuttmedisin 1 (10 sp)

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L