Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2006/07 Studiehåndbok > 2EXPH Examen Philosophicum (Ex. phil)

Examen Philosophicum (Ex. phil)
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
2EXPH
Studiepoeng
10
Semester
Vår og høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
150
Emneansvarlig
Terje Ødegaard
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Examen philosophicum (Ex. phil.) er et emne på 10 stp, tilpasset Bachelor-studier ved Høgskolen i Lillehammer.

Den består av to deler:

 • Filosofi- og vitenskapshistorie. Dette omhandler grunnleggende idéer i den vestlige tanke- og vitenskapstradisjonen, fra antikken til vårt århundre.
 • Språk og argumentasjon med vekt på normativ argumentasjon og etikk. Dette er et ferdighetsorientert kurs, som inkluderer en innføring i språkforståelse og språklig framstilling og en innføring i tema i etisk teori og normativ argumentasjon, rettet mot eksempel på konkrete etiske og samfunnsmessige problemstillinger.
Læringsmål

Emnet har to forbundne målsetninger:

 1. Ex.phil. skal gi grunnleggende kunnskaper om et utvalg sentrale emner i filosofiens og vitenskapens historie fra antikken til vår tid. Disse omfatter (a) hovedidéer i politisk tenkning og etikk fra antikken til det 20. århundrede, og (b) grunntrekk i det vitenskapelige verdensbilde, med vekt på resultater av betydning for livs- og menneskesyn.
 2. Ex.phil. skal videreutvikle studentenes ferdigheter i praktisk bruk av språk med hensyn på (a) språk- og tekstforståelse, og (b) egen skriftlig framstilling og argumentasjon, med vektlegging av normativ eller etisk argumentasjon. Examen philosophicum gir dermed kunnskaper og ferdigheter som forutsettes for videre studier.
Undervisnings- og læringsmetode

Examen philosophicum vil gi fortrolighet med ulike former for undervisning og arbeidsformer som studenten vil møte i studiet. Blant disse er forelesninger, arbeid i små og store grupper, fremstilling av eget arbeid overfor medstudenter og overfor lærer, i form av muntlige framlegg og obligatoriske skriftlige innleveringer.

Forkunnskaper

Generell studiekompetanse/realkompetansevurdering

Emne er obligatorisk for

Bachelor i samfunnsfag, Bachelor i kulturprosjektledelse, Bachelor i visuell kultur/film og fjernsyn, Bachelor i psykologi, Årsstudium i psykologi.


Arbeidskrav

Innlevering av besvarelse (2-3 sider) på minst 2 av 3 korte oppgaver i hvert av de to delene av emnet, i alt minst 4 besvarelser. Studentene oppfordres til å arbeide i grupper, men det er anledning til individuell innlevering.

Eksamensform

4 timers skoleeksamen, med to like store deler i Filosofi- og vitenskapshistorie og Språk og argumentasjon.

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Pensum i Kurs 1 er hentet fra to lærebøker:

(I) Lars Fr. H. Svendsen og Simo Säätälä: Det sanne, det gode og det skjønne

 • Kapittel 1,
 • Kapittel 2,
 • Kapittel 5, s. 97-127
 • Kapittel 6, s. 131-142, s. 143-146, s. 147-160 (det som ikke er pensum er underkapitlene "Godhetens form", "Fullkomne og ufullkomne plikter")
 • Kapittel 7, s. 162-169 (de første fire underkapitlene)
 • Kapittel 8, s. 179-189, s. 191-198 (underkapittel 7 er ikke pensum).
 • Kapittel 9,
 • Kapittel 10, s. 214-219 (første underkapittel)
 • Kapitell 11.

Vær oppmerksom på at kapitlene 3, 4 og 5 (s. 57-128) ikke er pensum. Vær også oppmerksom på at de deler av boken som er satt med liten skrift er heller ikke pensum.

(II) Gunnar Skirbekk og Nils Gilje: Filosofihistorie

(obs! De deler av boken som er pensum blir solgt som kompendium)

Følgende sider er pensum: 200-223, 330-334, 352-357, 425-437, 460-468, 470-481, 500-511, 544-549, 585-589.

Merk at det kan forekomme pensumjusteringer, og at annet læremateriale – som ikke er pensum – dessuten vil bli gjort tilgjengelig.

Pensum Kurs 2

Pensum i Kurs 2 hentes fra følgende bøker:

Harald Johannessen: Debattlære; Innføring i tolkning, argumentasjon og saklighet (Bergen 2004). Hele boka unntatt ss.123-132 og ss.144-152.

Harald Grimen: Samfunnsvitenskapelige tenkemåter, (2. utgave, 2003). Kap 12: "Normativ argumentasjon om samfunnsforhold" Kopier av dette kapitlet vil bli delt ut / være tilgjengelig på studenttorget i uke 45.


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L