Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2006/07 Studiehåndbok > RLS1010 Serviceledelse - "Fra OK til Wow"

Serviceledelse - "Fra OK til Wow"
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
RLS1010
Studiepoeng
10
Semester
Høst
Lengde
8-10 uker fra august
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
75
Emneansvarlig
Svein Fredrik Hjelmås
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Reiseliv
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet er faglig forankret i to fagområder - markedsføring og organisasjonsteori, med serviceorganisasjoner som referansepunkt. Hvordan drive målrettet markedsarbeid og hvordan serviceorganisasjoner og servicemedarbeideren kan møte utfordringene i å tilfredsstille markedets forventninger utgjør sentrale faglige problemstillinger i kurset. Utvikling av gode og effektive serviceledelsessystem, kvalitetsutvikling og -sikring og relasjonsutvikling i reiselivet er sentrale faglige stikkord.

Læringsmål

Studentene skal etter endt kurs ha kunnskap om hva som særpreger produksjon av tjenester og serviceorganisasjoner. Videre skal de tilegne seg innsikt i betydningen av relasjonsbygging og utvikling av kvalitet i serviceorganisasjoner og i tjenestetilbudet som et konkurransefortrinn.

Studentene skal ha kunnskap om hvilke konsekvenser markedets krav til kvalitet setter til serviceorganisasjonen, hvordan imøtekomme teknologiens utfordringer, og servicemedarbeiderens egen rolle i relasjonsutvikling.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger og gruppearbeid.

Forkunnskaper

Kunnskaper tilsvarende Innføring i markedsføring og organisasjonsteori (10 sp) fra første år Bachelor i reiseliv.

Emne er obligatorisk for

Bachelor i reiseliv


Arbeidskrav

Et obligatorisk gruppebasert arbeidskrav.

Eksamensform

Skriftlig 4 timers eksamen.

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Grönroos, Christian (1997): Markedsføring av tjenester , Cappelen Akademiske forlag, 2.utgave, Oslo

Normann, Richard (2000): Service Management , Cappelen Akademiske forlag, 3.utgave, Oslo

Kompendium: Innhold i kompendium kommer senere


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L