Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2006/07 Studiehåndbok > RLS1017 Bedriftsøkonomisk analyse

Bedriftsøkonomisk analyse
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
RLS1017
Studiepoeng
10
Semester
Høst
Lengde
August - november
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
90
Emneansvarlig
Christian Krogh
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Reiseliv
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Studentene gis en grunnleggende innsikt og forståelse av viktige bedriftsøkonomiske begreper og sammenhenger. Dette for å være i stand til å ta beslutninger om for eksempel prissetting, kostnader, igangsetting av investeringsprosjekter, finansiering m.m. Det gis også opplæring i sentrale regler og krav som gjelder i forbindelse med registering, verdsettelse og rapportering i årsregnskapet.

Læringsmål

Studentene skal:

 • kunne registre de mest vanlige forretningstransaksjoner for en bedrift.
 • kunne avslutte et lite bedriftsregnskap.
 • kjenne til lover, regler og prinsipper knyttet til verdsettelse av eiendeler, gjeld, inntekter og kostnader.
 • kunne presentere resultatet og balansen og øvrig informasjon etter regnskapsloven.
 • kunne diagnostisere en bedriftslønnsomhet, likviditet, finansieringsstruktur og soliditet ut fra tradisjonelle regnskapsanalystiske metoder. Herunder kunne komme med forslag til tiltak og drøfte konsekvenser av disse.
 • kjenne til hva et driftsregnsskap er.
 • kunne foreta lønnsomhetsanalyser i driftsreganskap for ulike deler av virksomheten, for produktgrupper, og kundegrupper m.m.
 • kunne budsjettere kontantstrømmer for investeringsprosjekter.
 • kunne anvende kjente metoder for å analysere og vurdere lønnsomheten av investeringsprosjekter.
 • kjenne ulike finansieringskilder for en bedrift.
 • kunne sette opp resultat-, balanse-, og likviditetsbudsjetter for en bedrift og bruke disse som beslutningsgrunnlag.
Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, seminarer, regneverksted, arbeid med oppgaver med og uten veiledning.

Forkunnskaper

Kunnskaper tilsvarende BRL03 - innføringskurs i bedriftsøkonomi

Emne er obligatorisk for

Bachelor i reiseliv


Arbeidskrav

Et obligatorisk gruppebasert arbeidskrav

Eksamensform

Skriftlig 4 timers eksamen.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L