Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2006/07 Studiehåndbok > KPL2002 Prosjektledelse - BAKPL

Prosjektledelse - BAKPL
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
KPL2002
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
80
Emneansvarlig
Johan Fredrik Urnes
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Kulturprosjektledelse
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

I stikkordsform vil emnet gå nærmere inn på:

  • Prosjektledelse
  • Gruppe- og teamprosesser
  • Event Management
  • Kontrakter og forhandlinger
  • Prosjektets økonomi
  • Mål, planlegging, gjennomføring og oppfølging.
  • PC-basert prosjektverktøy.
Læringsmål

Studentene skal gjennom emnet gis kunnskap om og forståelse for vesentlige sider ved prosjekt som arbeidsform. De skal også tilegne seg ferdighet i anvendelser av metoder for planlegging og oppfølging av prosjekter. Etter endt emne skal studentene kunne delta i prosjektarbeid i ulike virksomhetstyper med lederansvar og/eller som prosjektmedarbeider.

Undervisnings- og læringsmetode

Fagstoffet vil bli presentert gjennom forelesninger og dagsseminarer. Eksterne forelesere vil presentere sine erfaringer fra konkrete prosjekter. Det vil bli gitt øvingsoppgaver underveis i kurset.

(Emnet ble tidligere gjennomført sammen med Ba reiseliv, men ikke for BA-KPL kull 2006. Undervisningen foregikk sammen med emnet KPL 1005 kultur og prosjektledelse, men innholdsmessig noe utvidet)

Forkunnskaper

Det kreves at de fire første semestrene i Bachelor i Reiseliv eller Bachelor i Kulturprosjektledelse er bestått før en kan starte på emnene i tredje studieår.

Emnene Innføring i organisasjon og marked og Innføring i bedriftsøknomi eller emnet Innføring i økonomi, organisasjon og markedsføring (BKPL) må være bestått for å kunne ta emnet Prosjektledelse.

Emne er obligatorisk for

Studenter på Bachelor i Kulturprosjektledelse


Arbeidskrav

En av innleveringsoppgavene er obligatorisk og gruppebasert.

Eksamensform

Emnet avsluttes med 5 timers individuell skriftlig eksamen.

Erstatter
2RL41 Prosjektledelse - RLS
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L