Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2006/07 Studiehåndbok > RLS2006 Bacheloroppgave BRL

Bacheloroppgave BRL
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
RLS2006
Studiepoeng
20
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
90
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Reiseliv
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Studentene skal skrive en individuell, eller to og to, over et selvvalgt, faglig relevant tema. Oppgaven skal bygge på studentenes samlede læringsprosesser knyttet til teori og eventuelt erfaring med praksis. De skal i oppgaven vise at de har evne til å vurdere yrkesrelaterte problemstillinger og anvende viten fra studiets kunnskapsområde. Oppgavene kan både være rent akademiske eller mer praktiskorienterte.

Læringsmål

Gjennom arbeidet skal studentene få erfaring i selvstendig tenkning og problemløsning på et faglig og metodisk grunnlag. Gjennom oppgaven skal studentene dokumentere at de behersker en strukturert og analytisk skriftlig framstilling av et faglig emne eller problemstilling, samt at de har evne til kritisk refleksjon.

Undervisnings- og læringsmetode

Oppgaven er et individuelt studentarbeid. Det kan bli gitt undervisning i seminargrupper i begynnelsen av arbeidet, dersom dette er fornuftig. Underveis vil det bli gitt tilbud om individuell veiledning innfor nærmere angitte rammer.

Forkunnskaper

De to første årene av Bachelor i reiseliv (eller tilsvarende) må være avlagt og bestått før en kan starte på emnene på tredje studieår.

Emne er obligatorisk for

Ba Reiseliv


Eksamensform

Individuelt skriftlig fordypning (åpnes for at to og to skriver sammen). Oppgaven evalueres av intern og ekstern sensor. Oppgaven skal forsvares muntlig (individuelt).

Erstatter
Foregående kull hadde bacheloroppgave på 15 sp. Dette er utvidet til 20 sp.
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L