Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2006/07 Studiehåndbok > RLS1004 Innføring i samfunnsøkonomi og reiselivets verdikjede

Innføring i samfunnsøkonomi og reiselivets verdikjede
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
RLS1004
Studiepoeng
10
Semester
Vår
Lengde
Januar - mai
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
99
Emneansvarlig
Terje Onshus
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Reiseliv
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Kurset skal gi en innføring i sentrale mikro- og makroøkonomiske problemstillinger. I dette inngår en presentasjon av faktorene som former verdiskapningen og velferden i samfunnet. Kurset tar også for seg begrepet og innholdet i en verdikjede generelt og reiselivets verdikjede spesielt. I denne sammenheng skal studentene lære om de enkelte bransjene som inngår i verdikjeden, f.eks. reisebyrå, turoperatører, transport, overnatting, servering, aktiviteter o.l. med fokus på arbeidsbetingelser, struktur, økonomi, kalkulasjon, konkurranse, kjeder, samarbeid o.l. Det skal også fokuseres på hva som skjer i verdikjeden som følge av teknologiske, markedsmessige og økonomiske endringer.

Læringsmål

Studentene skal:

  • Forstå økonomiens etterspørselsside og økonomiens tilbudsside
  • Vite hva det innebærer for en aktør å opptre i et marked med fri konkurranse, ufullkommen konkurranse og monopol.
  • Ha innsikt i nasjonalregnskapet og den økonomiske sirkulasjon, samt finans-, penge- og kredittpolitikken i en åpen økonomi, inflasjonsbegrepet og økonomisk vekst
  • Kjenne til reiselivets verdikjede og kunne lage verdikjeder
  • Kunnskaper om de ulike reiselivsbransjene eller sektorene mht. arbeidsoppgaver, struktur og økonomi
  • Kunnskap om endringer som påvirker verdikjeden
Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger som er basert på selvstudium med støtte av gjesteforelesere og praktiske øvelser

Forkunnskaper

Gjennomført 1. semester av årsstudium i reiseliv/Bachelor i reiseliv (innføringskurs i reiseliv)

Emne er obligatorisk for

Årsstudiet i reiseliv, Bachelor i reiseliv


Arbeidskrav

Ingen

Eksamensform

En individuell 4-timers skriftlig eksamen

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Ringstad, Vidar (2004) Samfunnsøkonomi og økonomisk politikk, Oslo, Cappelen Akademiske forlag, 4.utgave

Ringstad, Vidar (2004) Samfunnsøkonomi og økonomisk politikk, Oppgaver og løsninger, Oslo, Cappelen Akademiske forlag, 4.utgave

Kompendium (Kjøpes Storkopi)

Kompendium redigert av Terje Onshus:

Poon, Auliana; i “Toourism, technolgy and competitive strategies”:, Kapittel 9 CAB; International 1993.

Reiselivets verdikjede og verdikjeden i ulike bransjer.


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L