Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2006/07 Studiehåndbok > 2HØ16 Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse og grunnleggende regnskap

Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse og grunnleggende regnskap
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
2HØ16
Studiepoeng
12
Semester
Høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
80
Emneansvarlig
Erik Vea/Eirik Holm
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Grunnleggende regnskap - BAR1:

  • Regnskapets oppbygging og prinsipper - sammenheng og presentasjon
  • Registrering og systematisering av forretningstransaksjoner.
  • Etablering av en grunnleggende forståelse for regnskap og de sentrale regnskapsmessige begrep og sammenhenger

Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse - BAB1:

  • Modellering av inntekter og kostnader - kostnadsteori og bidragsmodell
  • Grunnleggende markedsteori - om pris og etterspørsel, modellering og analyse
  • Kalkulasjon og driftsregnskap.
  • Kortsiktige økonomiske beslutninger og usikkerhet
Læringsmål

I dette emnet presenteres foretaket som en økonomisk enhet med en bedriftsøkonomisk målsetting; størst mulig fortjeneste. Emnet skal gi de første basiskunnskaper i finansregnskap og bedriftsøkonomisk teori. Det legges vekt på forståelse av grunnleggende bedriftsøkonomiske begreper samt endel sentrale problemstillinger og modeller i bedriftsøkonomi. Emnet gir et grunnlag for videre studier i bedriftsøkonomi - både mot anvendelse og fordyping.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, oppgaveregning

Emne er obligatorisk for

Bachelor i økonomi og administrasjon (BØA)


Arbeidskrav

Mappeinnlevering i grupper med anbefalt størrelse 3 studenter, maks. størrelse 5 studenter (individuell innlevering kan unntaksvis godkjennes av faglærer hvis spesielle grunner/behov/hensyn taler for det)

Eksamensform

5 timers individuell dagseksamen.

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse

Boye K, Heskestad T, Holm E; Kostnads- og inntektsanalyse. Universitetsforlaget 2004, 556 sider

Grunnleggende regnskap

Kristoffersen Trond; Årsregnskapet - en grunnleggende innføring, Fagbokforlaget 2005, 500 sideSupplerende / anbefalt litteratur

Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse

Boye K, Heskestad T, Holm E; Kostnads- og inntektsanalyse - Oppgavesamling og løsningsforslag. Universitetsforlaget 2004

Grunnleggende regnskap

Kristoffersen Trond; Årsregnskapet - en grunnleggende innføring, Oppgavesamling med løsninger. Fagbokforlaget 2005


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L