Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2006/07 Studiehåndbok > 2ØK07 Grunnleggende markedsføring

Grunnleggende markedsføring
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
2ØK07
Studiepoeng
6
Semester
Høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
80
Emneansvarlig
Marit Elvsås
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet gir en introduksjon til sentrale problemstillinger, teorier og metoder i markedsføring. Emnet legger opp til å gi studentene noe bransjeinnsikt ved gjennomgang/presentasjon av eksempler fra bransjer og bedrifter, for å se anvendelse av teorier og metoder.

Læringsmål

Emnet skal gjøre studentene kjent med sentrale problemstillinger og metoder i markedsføringen. Emnet bør gi studentene noe bransjeinnsikt ved gjennomgang/presentasjon av eksempler fra bransjer og bedrifter, herunder en grunnleggende forståelse for markedsføringens virkeområder, slik at studentene kan delta i løsning av enkle markedsføringsproblemer i praksis.

Undervisnings- og læringsmetode

Plenumsforelesninger, gruppeseminarer, skriftlig gruppearbeid – med veiledning, diskusjon i forelesning/seminar setting.

Emne er obligatorisk for

Bachelor i økonomi og administrasjon (BØA)


Arbeidskrav

Et arbeidskrav (mappe) – godkjent/ikke godkjent

Eksamensform

4 timers dagseksamen.

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum
Forfatter: Kotler, Philip
Tittel: Markedsføringsledelse / Philip Kotler. – 3. utg.
Trykt: Oslo : Gyldendal akademisk, 2005.
Sidetall: 627
Noter:

Oversettelse av 11. amerikanske utg.

Har blitt utgitt i to bind – utgave 1 og 2 – disse kan også brukes.Supplerende / anbefalt litteratur
Forf./red.: Kotler, Philip
Tittel: Principles of marketing / Philip Kotler ... [et al.]. - 4th European ed.
Trykt: Harlow : FT Prentice Hall, 2005.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L