Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2006/07 Studiehåndbok > 2ØK05 Informasjonsbehandling

Informasjonsbehandling
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
2ØK05
Studiepoeng
6
Semester
Høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
80
Emneansvarlig
Steinar Hov
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Siden faget skal være et støttefag i et økonomisk studium settes hovedfokus på bruk av regneark. I tillegg inngår grunnleggende kunnskap i tekstbehandling samt bruk av relevante verktøyer i Fronter for studentsamarbeid/gruppearbeid.

Læringsmål

Formålet med emnet er å gi en forståelse for informasjonsteknologiens muligheter og begrensninger innenfor økonomiske og administrative anvendelser. Emnet skal også bidra til at kandidaten tar IT i bruk i sitt studiearbeid og i samband med obligatoriske innleveringer på studiet.

Undervisnings- og læringsmetode

Plenumsforelesninger og veiledet/selvstudium arbeid på datalab hvor oppgaver er lagt ut i læringsplattformen (Classfronter).

Forkunnskaper

Det anbefales at studentene har grunnleggende kunnskaper i bruk av PC (tekstbehandling, internett, utforsker)

Emne er obligatorisk for

BØA 1


Arbeidskrav

Obligatorisk innlevering (grupper) hver uke fra 1 uke etter første forelesning til 1. uke i oktober.

Eksamensform

Hjemmeeksamen med varighet 1 uke

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Det benyttes ikke trykt pensum på dette emnet. Materialet tilknyttet Datakortet blir å betrakte som pensum.


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L