Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2006/07 Studiehåndbok > 2ØK09 (BAF1) Finansregnskap m/analyse

Finansregnskap m/analyse
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
2ØK09 (BAF1)
Studiepoeng
6
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
80
Emneansvarlig
Erik Vea/Eirik Holm
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse
  • Krav til regnskapet
  • Regnskapet som informasjonskilde
  • Oppstillingsplanen for regnskapet, regnskapsprinsipper og god regnskapsskikk
  • Lover og regler knyttet til verdsettelse av eiendeler, gjeld, inntekter og kostnader
  • Kontantstrømoppstillingen
  • Sammenhengen mellom regnskap og skatt
  • Regnskapsanalyse og nøkkeltallsanalyse av lønnsomhet, likviditet, finansiering og soliditet
Læringsmål

Emnet skal gi en grunnleggende innsikt i finansregnskapets oppbygging og rammebetingelser. Videre skal det gi en forståelse for og nødvendige kunnskaper i å behandle sentrale regnskapsmessige måleproblemer, utarbeide kontantstrømanalyse og foreta regnskapsanalyse.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, oppgavegjennomgang

Forkunnskaper

Anbefalt kunnskaper tilsvarende emnet Grunnleggende regnskap - BAR1 - se emnebeskrivelsen for Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse og grunnleggende regnskap.

Emne er obligatorisk for

Bachelor i økonomi og administrasjon (BØA)


Arbeidskrav

Mappeinnlevering i grupper med anbefalt størrelse 3 studenter, maks. størrelse 5 studenter (individuell innlevering kan unntaksvis godkjennes av faglærer hvis spesielle grunner/behov/hensyn taler for det).

Eksamensform

Individuell 4 timers skriftlig eksamen

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Trond Kristoffersen, Årsregnskapet - en grunnleggende innføring2. utgave, Fagbokforlaget, Bergen, 2005Supplerende / anbefalt litteratur

Kristoffersen, Trond, Årsregnskapet - en grunnleggende innføring, Oppgavesamling med løsninger , 2. utgave, Fagbokforlaget, Bergen, 2005


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L