Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2006/07 Studiehåndbok > 2HØ20 Investering og finansiering/Driftsregnskap og budsjettering

Investering og finansiering/Driftsregnskap og budsjettering
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
2HØ20
Studiepoeng
12
Semester
Høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
80
Emneansvarlig
Eirik Holm/Erik Vea
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Investering og finansiering - BAI2:

 • Kontantstrømbudsjettering
 • Finansmatematikk
 • Kapitalkostnaden - risikojusteringen
 • Analyse og lønnsomhetsvurdering av investeringer - nåverdi og internrente
 • Lønnsomhetsvurdering av lån og analyse av opplåning - finansiell risiko

Driftsregnskap og budsjettering -BAD2:

 • Inntekts- og kostnadskontroll
 • Driftsregnskapsmodeller; normal- og standardkost
 • Kritikk av og alternativer til tradisjonelle modeller for kalkulasjon og
  driftsregnskap
 • Budsjettering
Læringsmål

Investering og finansiering - BAI2:

Skal gi grunnleggende innføring i og forståelse av foretakets investerings- og finansieringsbeslutninger.

Driftsregnskap og budsjettering -BAD2:

Innføring i økonomistyring med vekt på systemer for vedlikehold og oppdatering av inerne kostnadsdata (driftsregnskap) samt budsjettering.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, oppgaveregning (Mye av relevante regneøvelser foregår i emnet anvendt bedriftsøkonomi. Det anbefales derfor at emnene tas samme semester).

Forkunnskaper

Det anbefales at studentene har forkunnskaper tilsvarende: Grunnleggende bedriftsøkonomi - BAB1, Finansregnskap med analyse - BAF1 og Matematikk - MEM1.

Emne er obligatorisk for

Bachelor i økonomi og administrasjon (BØA)


Arbeidskrav

Ingen (relevante arbeidskrav inngår i Anvendt bedriftsøkonomi, som bør tas i samme semester som Driftsregnskap og budsjettering)

Eksamensform

Skriftlig, individuell 5 timers dagseksamen

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Driftsregnskap og budsjettering:

Hoff, Kjell Gunnar: Driftsregnskap og budsjettering, 4. utgave, Universitetsforlaget, Oslo, 2005

Hoff, Kjell Gunnar: Driftsregnskap og budsjettering – Oppgaver og løsningsforslag, 4. utgave, Universitetsforlaget, Oslo, 2005

Investering og finansiering:

Bøhren, Øyvind og Gjærum, Piggen: Prosjektanalyse - Skarvet Forlag - Siste utgaveSupplerende / anbefalt litteratur

Driftsregnskap og budsjettering:

Horngren, Charles T.; Datar, Sirkant M.; Foster, George; Cost Accounting – A Managerial Emphasis, 12th Ed, Pearson Prentice Hall, New Jersey, 2005.


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L