Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2006/07 Studiehåndbok > 2HØ23 Foretaksstrategi

Foretaksstrategi
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
2HØ23
Studiepoeng
6
Semester
Høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
100
Emneansvarlig
Sveinung Jørgensen
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet skal gjøre studentene kjent med begrepsapparatet innen foretaksstrategi, gi innsikt i den strategiske ledelsesprosessen, samt en innføring i aktuelle strategiske muligheter (generiske strategier). Studentene skal få bransjeinnsikt ved gjennomgang/presentasjon av eksempler fra bransjer/bedrifter, gjerne tilpasset studiets spesialisering.

Emnet skal belyse sammenhengen i de øvrige emner i studiet, altså virke som en overbygning. Dette vil danne et grunnlag for generelt å øve opp til strategisk tenkning. Spesielt vektlegger vi strategi i relasjon til bedriftens produktmarked og markedstilpassing/markedsføring.

Læringsmål
  • Strategibegrepet i et historisk perspektiv. Strategiprosesser - den strategiske ledelsesprosessen Strategisk markedsføring
  • Formål (misjon), visjon, forretningsidé(er), verdier og mål
  • Strategiske forretningsområder
  • Strategianalyser (eksterne faktorer – omgivelser, interne faktorer – ressurser) og strategiske muligheter
  • Differensiering, valg av målgrupper, posisjonering og profilering, samt porteføljeanalyser
  • Strategievalueringer og- valg
  • Konsernstrategier
Undervisnings- og læringsmetode

Plenumsforelesninger, gruppearbeid, diskusjoner i klasse og veiledning av presentasjoner.

Forkunnskaper

Anbefalt kunnskaper tilsvarende:

  • Grunnleggende markedsføring
  • Organisasjonsfag
Emne er obligatorisk for

Bachelor i økonomi og administrasjon (BØA), årsstudiet i markedsfag (da med endret eksamensform)


Arbeidskrav

Klassepresentasjon av selvvalgt strategicase (10-15 minutter). Innlevering av presentasjonen og tilhørende rapport (2-3 sider). Gjennomføres i gruppe eller individuelt.

Eksamensform

4 timers dagseksamen.

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Roos, von Krogh, Roos (med Fernstrøm)(2005): Strategi - en innføring. 4. utgave. Fagbokforlaget Bergen.

Kompendium: Innhold vil bli klart i augustSupplerende / anbefalt litteratur

Johnson og Scholes, 2002 : Exploring Corporate Strategy. Prentice Hall. Sixth edition.


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L