Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2006/07 Studiehåndbok > 2HØ08 Makroøkonomi

Makroøkonomi
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
2HØ08
Studiepoeng
6
Semester
Høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
80
Emneansvarlig
Førsteamanuensis Ole Gunnar Austvik
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet gir en innføring i makroøkonomiske emner som; Arbeidsledighet, inflasjon, økonomisk vekst, konkurranseevne og økonomisk politikk. Oppbygningen og forståelsen av ISLM-modellen er viktig.

Læringsmål

Studentene skal få innsikt i hvordan en vurderer et lands økonomiske tilstand og utviklingstendenser. De skal forstå årsaken til og virkningene av konjunktursvingninger på kort sikt, blant annet hvordan endringer i etterspørselen i en del av økonomien får ringvirkninger og kan påvirke det generelle økonomiske aktivitetsnivået i landet. Myndighetenes penge- og finanspolitikk er viktig i denne sammenheng, herunder hvordan politikken virker i ulike valutakursregimer.

Hensikten er å gjøre studentene bedre i stand til å følge med i media og diskusjoner om landets generelle økonomiske utvikling og dens betydning for den enkelte bedrift. Samfunnsøkonomiske makromodeller skal inngå som analyseverktøy.

Undervisnings- og læringsmetode

Arbeidsformen baseres på egenstudier støttet av forelesninger/veiledning

Forkunnskaper

Anbefalte kunnskaper tilsvarende grunnleggende matematikk.

Emne er obligatorisk for

Bachelor i økonomi og administrasjon (BØA)


Arbeidskrav

Opptil 5 innleveringer. Godkjent/ikke godkjent

Eksamensform

4 timers dagseksamen.

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Anders Dedekam jr.: Makroøkonomi. Samfunnsøkonomi og økonomisk politikk. 4. utg. Fagbokforlaget (2004)

Anders Dekedam jr. & Ivar Bredesen: Hjelper til makroøkonomi. 3. utg. Fagbokforlaget (2004)


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L