Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2006/07 Studiehåndbok > 2HØ09 Internasjonal økonomi

Internasjonal økonomi
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
2HØ09
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
80
Emneansvarlig
Ole Gunnar Austvik
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet drøfter internasjonale økonomiske tema som er viktig for utviklingen av Norges åpne økonomi og gir bl.a. innføring i handelsteori, handelspolitikk og internasjonal makroøkonomi. Institusjonelt er særlig Den europeiske union (EU) og Verdens handelsorganisasjon (WTO) viktig. Studentene skal forstå de næringsøkonomiske, regionaløkonomiske, fordelingsmessige og internasjonale økonomiske forhold Norge står overfor i dag.

Læringsmål

Studentene skal forstå de økonomiske og politiske integrasjonsprosesser som nå omgir Norge og andre land, og som danner grunnlaget for konkurransesituasjonen for import- og eksportkonkurrerende næringer, internasjonale økonomiske strukturer, fordeling mellom rike og fattige land og for utformingen av norsk politikk.

Undervisnings- og læringsmetode

Arbeidsformen baseres på egenstudier støttet av forelesninger/ veiledning/ paper-innlevering. Det er svært viktig å arbeide med oppgaver.

Forkunnskaper

2. studieår i Bachelor i økonomi og administrasjon eller tilsvarende forkunnskaper i matematikk og samfunnsøkonomi.

Emne er valgbart for
Bachelor i økonomi og administrasjon med profileringene i international økonomi og utvikling og økonomi og marked. Kan også velges av andre.
Arbeidskrav

Ett obligatorisk paper på min 15 sider enkel linjeavstand (godkjent / ikke godkjent)

Eksamensform

5 timers dagseksamen.

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Austvik, Ole G., 2002: ”Internasjonal handel og økonomisk integrasjon”, Gyldendal akademisk. Hele boka + evt tillegg.Supplerende / anbefalt litteratur

Cohn, Theodore H., 2005: “Global Political Economy”, Pearson Longman. Chapters. 1, 2, 6, 8, 9, 10, 12


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L