Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2006/07 Studiehåndbok > 2HØ35 Konsumenter og merkevarer

Konsumenter og merkevarer
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
2HØ35
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
50
Emneansvarlig
Marit Elvsås
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet gir først studentene en innføring i konsumentadferd. Innsikten i konsumentatferd legges til grunn for arbeidet med merkevarer og merkevareproblematikk. Emnet består altså av to fagblokker; Konsumentadferd og merkevarer. Engelskspråklig litteratur vil bli benyttet.

Læringsmål

Formålet med emnet er at studentene skal opparbeide seg innsikt i konsumentatferd som fagfelt. Videre skal studentene tilegne seg kunnskap om merkevarer og merkevarebygging, der blant annet kunnskap om konsumentatferd skal legges til grunn.
Studentene vil få innsikt i forskjellige måter å utvikle bedrifts- og produktmerker, og selv analysere hvordan en mangesidig markedskommunikasjon kan bli anvendt i utviklingen og formidlingen av merkevaren.

Undervisnings- og læringsmetode

Plenumsforelesninger, gruppeseminarer, skriftlig gruppearbeid.

Utstrakt bruk av veiledning. Muntlig presentasjon av prosjektene.

Forkunnskaper

Anbefalt grunnleggende markedsføring og foretaksstrategi

Emne er obligatorisk for

Årsstudiet i markedsfag


Arbeidskrav

Prosjektarbeid i gruppe.Vurderes godkjent/ikke godkjent.

Eksamensform
  1. Prosjektarbeidet videreføres i en gruppebasert prosjektoppgave som sensureres til bokstavkarakter A-F. Prosjektoppgaven teller 60% av den individuelle totalkarakteren. Muntlig presentasjon av prosjektoppgaven er obligatorisk for å få bestått, men det presentasjonstekniske vil ikke bli vektlagt i fastsetting av karakter.
  2. 3-timers dagseksamen som vurderes med bokstavkarakter (teller 40% av den individuelle totalkarakteren).
Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

 


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L