Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2006/07 Studiehåndbok > BØA045 Økonomistyring

Økonomistyring
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
BØA045
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
60
Emneansvarlig
Eirik Holm
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Målet med emnet er å gi en oversikt over noen sentrale utfordringer og modeller i økonomistyring. Økonomistyring vil bli sett i forhold til typiske utviklingstrekk i virksomhetens omgivelser som en del av virksomhetens strategisk tilpassing til disse. Vi vil også studere foretakets tilpassing til usikre og omskiftelige omgivelser i et finansielt perspektiv.

Tema:

  • Beslutninger under usikkerhet
  • Porteføljeteori og finansiell økonomi
  • Kapitalverdimodellen
  • Økonomistyring som verktøy for utforming, iverksetting og oppfølging av strategi.
  • Strategiske lønnsomhetsanalyser (kundelønnsomhet, målkostnader, verdikjedeanalyser, m.fl.)
  • Prestasjonsmåling, finansielle (ROI og EVA) og ikke-finansielle (balanced scorecard) målinger
Læringsmål

Emnet skal gi studentene innsikt i modeller og praksis innenfor økonomistyringsområdet. Emnet vil kunne bidra til integrere kunnskap fra flere av fra de ulike bedrifts-økonomiske basisdisiplinene og gir en oversikt over nyere tilnærminger til økonomisk styring.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, seminarer

Forkunnskaper

Tilsvarende de obligatoriske bedriftsøkonomiske fagene på BØA-studiet samt Foretaksstrategi.

Emne er valgbart for
BØA 2 og BØA 3
Arbeidskrav

Et mindre selvvalgt prosjektarbeid etter avtale med faglærer.

Eksamensform

5 timers individuell dagseksamen.

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Robert Simons: Performance Measurement & Control Systems for Implementing Strategy, Prentice-Hall, 2000 (Kun textbook-varianten)

Bøhren, Øyvind & Michalsen, Dag: Finansiell Økonomi, 2. utgave - Skarvet Forlag - 2002.

Kompendium/artikkelsamling vil først foreligge i begynnelsen av semesteret (kjøpes på Storkopi).Supplerende / anbefalt litteratur
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L