Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2006/07 Studiehåndbok > 3GP02 1. halvårsenhet pedagogikk deltid

1. halvårsenhet pedagogikk deltid
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
3GP02
Studiepoeng
30
Semester
Høst
Lengde
1 år på deltid
Heltid/deltid
Deltid
Antall studenter
40
Emneansvarlig
Rune Sarromaa Hausstätter
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA. Idrett
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Studiet er delt i to halvårsenheter (emner). 1. halvårsenhet består av temaene 'Kunnskap og læring' og 'utdannings- og sosialiseringhistorie':

Tema 1 - Kunnskap og læring skal ses i lys av:

 • Pedagogisk idehistorie.
 • Filosofiske aspekter av forholdet mellom teori og praksis, begrepet "mening", språk og handling, autoritet og frihet, etc.
 • Forholdet mellom prosjektorientering og erfaringspedagogikk, lokalorientert pedagogikk og aksjonsforskning.
 • Sentrale tema i diskusjonen om prosjektorientering, så som kvalifikasjonsanalyse, studiemål, lærerrolle, problemformulering, deltaker-styring, rapportering og evaluering.

Tema 2 - Utdannings- og sosialiseringshistorie er konsentrert om sentrale begreper som:

 • oppdragelse, sosialisering, undervisning,
 • utdanningssystemet som system, institusjon og organisasjon og
 • hovedtrekkene i skoleutviklingen i det 20. århundre.
Læringsmål

Tema 1: Formålet er at studentene tilegner seg:

 • oversikt over kunnskaps- og læringsteorier
 • noen sentrale pedagogiske og filosofiske begreper,
 • øving i å analysere og å diskutere pedagogiske problemer.

Tema 2: Studentene skal tilegne seg innsikt i og forståelse for de forhold som ligger til grunn for utforming av og endring i utdanningssystemets struktur og organisasjon og forståelse for og kritisk vurdering av skole- og oppvekstvilkår, bl.a. i lys av den teknologiske utviklingen.

Undervisnings- og læringsmetode

Tema 1 har en oppstartsamling i august og en hovedsamling i oktober. Ellers er temaet bygd opp som egenarbeid og gruppearbeid knyttet opp til cd-rom, forelesningene og gruppeoppgaven.

Tema 2 har oppstart i januar og en hovedsamling i februar/mars. Ellers er temaet bygd opp på tilsvarende måte som tema 1.

Forkunnskaper

Opptakskrav er generell studiekompetanse. Det kan søkes om opptak til andre halvårsenhet på grunnlag av dokumenterte forkunnskaper fra andre studier eller yrkesutdanninger som faglig tilsvarer 30 studiepoeng i pedagogikk.

Søknad om opptak skrives på eget skjema, som fås ved henvendelse til HiL.

Emne er obligatorisk for

Årsstudiet i pedagogikk deltid


Arbeidskrav

Tema 1: 1 gruppeoppgave er knyttet til tema 1.Vurderes med godkjent/ ikke godkjent.

Tema 2: 1 gruppeoppgave knyttet til tema 2. Vurderes med godkjent/ ikke godkjent.

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Tema 1 - Kunnskap og læring:

Steinsholt, K. & Løvlie, L. (2004). Pedagogikkens mange ansikter. Universitetsforlaget (s. 36-51), (s. 88-125), (s. 376- 407).

Knudsen, S. V. (1999). Projektarbejdets fortid og fremtid. København: Danmarks Lærerhøjskole. (s.27-44), (s. 95-112), (s. 187-204), (s. 131-152). (Med forbehold om endring).

Rasmussen, J. (1998): Sosialisering og læring i det refleksivt moderne. Cappelen Akademisk (s. 7-79)

Bø, I. (2000). Barnet og de andre. Universitetsforlaget, Oslo, s.11-180, 201-251. (219 s.) (i utgave fra 2000: 11-195, 218-276) 242 s.)

Også:

1. års studentene:

 • Imsen, G. (2005): Elevens verden. Universitetsforlaget (Kap. 3, 5 og 8).
 • Dyste, O. & Hertzberg, T. L. (2000). Skrive for å lære, skriving i høyere utdanning. Abstrakt forlag a.s.

2. års studentene:

 • Rasmussen, J. (1998) Sosialisering og læring i det refleksivt moderne. Cappelen Akademisk (s. 79-136)

I tillegg:

 • skal studentene ha et selvvalgt pensum (som de skriver på egen pensumliste)
 • vil det bli laget et kompendium som studentene får kjøpt ved studiestart (ca 150 s)

Tema 2 - Utdannings- og sosialiseringhistorie

Thuen, H. & Sommerschild, H (1998). Foreldre til barns beste? Om barneoppdragelse før og nå. Pedagogisk Forum.

Tønnesen, L. K. (2004): Norsk utdanningshistorie. En innføring med fokus på grunnskolens utvikling. Fagbokforlaget, Bergen.

Lorenzen, S. (2005). Ja, Vi elsker… Skolebøkene som nasjonsbyggere 1814-2000. Oslo: Abstakt forlag.

Arneberg, P. & Overland, B. (2003). Pedagogikk. Mangfold og muligheter. N.W.Damm & Søn, Oslo. (s.19-59), (s.447-479).

I tillegg:

 • skal studentene ha et selvvalgt pensum (som de skriver på egen pensumliste)
 • vil det bli laget et kompendium som studentene får kjøpt ved studiestart (ca 200 s)

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L