Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2006/07 Studiehåndbok > OLA1003 Strategi og marked

Strategi og marked
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
OLA1003
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Lengde
Januar - mai/juni
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
60
Emneansvarlig
Sveinung Jørgensen
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
BA Organisasjon og ledelse
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Studieemnet skal gi en innføring i strategifaget og bidra til en grunnleggende markedsforståelse, som en basis for å kunne lese og forstå og være med på å utarbeide økonomiske beslutningsmodeller.

Studieemnet består av tre delemner:

  • Innføring markedskunnskap, med vekt på markedsmekanismer (mikroøkonomi) og markedsføring
  • Strategi, med vekt på konkurranse, ressurser, lønnsomhet og beslutninger
  • Økonomisk orientert organisasjonsteori og organisasjonsdesign

Emnet skal gi kunnskaper og forståelse av overstående emner, og belyse sammenhengen mellom markedsforståelse, strategi og organisasjonsdesign

Læringsmål
  • Studentene skal kunne lese, forstå og være med på å utarbeide økonomiske beslutningsmodeller
  • Studentene skal kunne forstå forholdet mellom konkurranse, ressurser og lønnsomhet
  • Studentene skal ha grunnleggende innsikter i markedsmekanismer og markedsføring
  • Studentene skal kunne utarbeide strategier, basert på de overstående kunnskaper, og videre kunne drive med organisasjonsdesign i dette perspektivet
Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, som suppleres med seminarundervisning og gruppearbeid.

To skriftlige øvelsesoppgaver, som det gis veiledning på

Emne er obligatorisk for

Studenter ved Bachelor i organisasjon og ledelse

Emne er valgbart for
Emnet kan velges av andre studenter ved HIL, men studenter ved Bachelor i organisasjon og ledelse har fortrinnsrett
Arbeidskrav

Emnet vil ha flere innleveringer og obligatoriske oppgaver.

Eksamensform

Individuell, skriftlig eksamen over seks timer

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Obligatorisk pensum - bøker (kjøpes Mjøsbok)

Roos, G.,G. von Krogh, J.Roos og L. Fernström (2005 ): Strategi – en innføring. 4.utg. Bergen: Fagbokforlaget. (371 s.)

Sending, Å. (2006): Innføring i bedriftsøkonomi. 4.utg. Bergen: Fagbokforlaget. (612 s., noen kap. vil utgå fra pensum, info om dette ved oppstart)

Sending, Å. (2006): Arbeidshefte til Innføring i bedriftsøkonomi. 4.utg. Bergen: Fagbokforlaget. (310 s. noen kap. vil utgå fra pensum, info om dette ved oppstart)

Hardy, P. og Thomsen, K. (2003): Excel 2002 – Datakortet. 1. opplag. N.W. Damm & Søn AS (norsk utgave). ISBN: 82-04-08030-1.

 

Obligatorisk pensum - kompendium/artikler (kjøpes Storkopi):

Carson, S.G. og Kosberg, N. (2003): Etisk forretning – Bedriftenes samfunnsansvar.Oslo, Cappelen Akademiske forlag. (Kapittel 1, side 11 til 37, 26.s).

Ingebrigtsen, S. og Jakobsen, D.O. (2004): Økonomi, natur og kultur – Ny økonomi på et filosofisk grunnlag. i Oslo, Abstrakt forlag. (Kapittel 6, side 99 til 128, 29 s.).

Jakobsen E.W. og Lien, B.L. (2001): Ekspansjon. 1. utgave. Oslo, Gyldendal Norsk Forlag AS. (Utdrag fra kapittel 3 (side 56 til 73) og 4 (side 74 til 92, 18 s.))

Løwendahl, B.R. og Wenstøp, F.E. (2003): Grunnbok i Strategi, 3. utgave. Oslo: N.W. Damm & Søn AS. (Kapittel 6 (side135 til 159, 25 s.))Supplerende / anbefalt litteratur

Kommer…


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L